Nyt fra Bafd 01-04-2017

Med kun 1½ måned til sæsonstart og 40 års jubilæum benyttede vi det gode forårsvejr til at lave klargøring og eftersyn af banen. Under gennem kørsel af hele strækningen fik vi vasket stationsskilte samt efterset og afvasket skiltene ved overkørslerne. På Brandhøj hentede vi kompressoren og herfra  og resten af vejen til Fem Ege fik vi renset alle overkørslerne i bund samt afrenset sporskifter for gammelt fedt og smurt dem op på ny. Lidt beskæring og småreparationer fik vi også klaret undervejs.
Dagen sluttede på Hedehusgården hvor en fælles indsats fik flyttet motoren til M4 fra maskinværkstedet og over i værkstedsremisen, hvor den nu skal forenes med resten af lokomotivet.

Ole har leveret dagens billeder.

Husk bygningsdagen d. 29. april. Et program for denne rundsendes senere.

Steffen

Stationskiltene afvaskes

Linserne pudses på overkørselsanlægget

Sporskifterne opsmøres efter renblæsning og afrensning af gammelt fedt

Opsmøring med sporskiftefedt og tryksprøjte