Mafd & infrastruktur-nyt, uge 24


Sidste uge tildannede Bo og Carsten ny bladfjerder til erstatning for den knækkede.
Den til formålet tilvejebragte fjeder der forninden var fræst til på mål, blev ved opvarmning først bøjt i facon, dernæst via dertil fremstillet træk-værktøj, forsynet med den i midten tilhørende styretap.
Efterfølgende hærdedes fjeder, således fastholdelse af dens nye udformning sikres.

Torsdag bød på maskinel nedgravning af de 2 resterende stolper på kulgårds syd-side, hvilket gik ret let (modsat første stolpe, der “takket være” utaknemmeligt mange rødder, primært måtte håndgraves.. 😉

Lørdag hentedes, tildannedes og monteredes så sveller mellem stolper.
– Desværre havde ingen, i iveren og kampens hede, husket anvendelse af kamera.
Men, mon ikke Mafd-redactur’en kompenserer fyldestgørende herfor, med billeder fra gårdagens fælles stolpe-sætning af nordside;-)

/
LLZ