Mafd & Bafd-nyt, 21/5

Lørdagen stod en del i oprydningens tegn.
Der begyndtes med hentning af paller og rammer på Brandhøj, mens græsset ved vognhal blev slået.
(Et spærbart differentiale på havetraktor var vist iflg. fører ønskeligt;-)

En hurtig stabling på pallereol af såvel S-togsvinduer, hejse og rammer udførtes, via menneske-kæde-metoden.

Arealet udfor B3 fremstår således nu ryddet og fuldt tilgængeligt, og herved skabtes tilgængelighed for at gaffeltrucken kunne transporteres ud af vognhallen.

Efterfølgende udførtes prøvegravning for placering af nye HEB-stålprofiler mhp. udførsel af forhøjet og forstærket kulgård.
En noget “rodet affære” – grundet de mange rødder omkring træet, men det ser pga. et rod-mellemrum, ud til at kunne lade sige gøre at opnå en acceptabel dybde.

Jan og Jørgen arbejdede videre med D13, – bl.a. blev den 2′ bænk tilpasset på benlængde.

I alt 7 mand rundede gården denne dag.

/
LLZ