Grillaften og aftentog

Den årlige grillaften for aktive og deres familier løb af stablen 16. august. Efter hyggelig småsnak mellem remiserne på Hedehusgården steg omkring 40 deltagere ombord i kaffetoget. Fremført af M 24 bragte toget deltagerne til Lergaven, hvor the og kaffe blev indtaget sammen med et aldrig tidligere set imponerende udvalg af kage.

Kage og kaffe læsses ud af toget ved Lergraven trb. Perronen er vel kort ved personaletrinbrættet, så det kræver lidt behændighed.Hvor Hedehus Teglværket før hentede ler, nyder aktive medlemmer og deres familier kaffe og kager i det grønne. Trods lettere truende skyer ind i mellem, forblev vejret godt hele eftermiddagen. 
 
 
Efter kaffen førte M 24 toget videre til Fem Ege, hvor der blev foretaget omløb. Et par børnebørn følger nysgerrigt med i sammenkoblingen.

Vel hjemme på Hedehusgården blev der fyret op i grillen foran den store remise. Tændbriketter hører til hjemme i haven. På veteranbanen bruger vi gasbrænder.

Mens de gode bøffer blev stegt på grillen, var der lejlighed til et par ture med  motorvogn til Sølund. For nogle var en tur tundt på drejeskiven mindst lige så sjovt!

Der var mad nok til alle. Både bøffer og pølser var af en god kvalitet og salater og tilbehør lod ikke noget tilbage at ønske. Fra et længe glemt lager under skunken, var der fundet en samling rødvinsflasker frem. De var meget dekorativt støvede, men flertallet var desværre ikke længere værd at drikke. Heldigvis var der indkøbt rødvin af nyere dato – og den fejlede ikke noget. Efter maden var der lejlighed til at drøfte stort og småt. Enkelte trak sig udenfor for at nyde en cigar, mens andre afbrændte østtysk brunkul på grillen. Det bidrog altsammen til atmosfæren!

Tak til alle der bidrog til en hyggelig aften – om det var med kage, salat, kaffebrygning eller oprydning.

Aftentoget er ved at være klar til afgang fra Hedehusgård st. Toget kørte Hhg-Rubj-Hhg.