Generalforsamlingen 2017 – 4. marts i Hedehuset

Bestyrelsen – sekretæren (der tager billedet) – klar til generalforsamlingen.

Formandens beretning afgives for de 27 fremmødte medlemmer

Som Industribaneklubbens love foreskriver, så blev der denne lørdag afholdt foreningens årlige generalforsamling. Som vanligt startede den med kaffe og blødt brød, valg af dirigent og derefter formandens beretning. Det var Claus´s første efter nyvalget til sidste års samling, så den blev imødeset med spænding. Heldigvis var det mest gode ord, for det forløbne år er gået godt for alle afdelinger, kun bortgangen af vores tidligere så driftige medlem JBD var af den triste slags. Kassereren fik gennemgået økonomi og budget og alle afdelingschefer fik berettet, hvad de havde nået i det forgangne år og planlægger at nå i det nye. Efter en lille frokostpause var der valg til bestyrelsen og alle opstillede blev genvalgt uden modkandidater. Alt dette kan der læses mere om i Tipvognen 2-17. Det var en talstærk medlemsskare på 27 mand, der klappede på de rette steder og jeg synes det var en fin fin generalforsamling dette år.

Hvis deltagerne ikke nåede at se grundigt på de ledsagende fotos, så kan præsentationen ses her i en stærkt redigeret udgave: