Første plantogsdag 21. maj 2017 – med damptromle og tipvognskørsel – billedserie

Efter et forrygende jubilæum, så må billederne (næsten) tale for sig selv:

Personalet på Da7 (næsten) klar til afgang 😉

Brandhøjbanen havde også deres første køredag – med fyldte tog

Medlem nr. 44 på besøg fra Jylland

Steen er også på tur for at tage et par gode film og billeder

På Sølund møder vi Tipvognstog med 3 som trækkraft

Stemning med damptromle og tipvogne til at hente skærver

Tipvognstoget læsset og på vej…

Den flotte talerstol, som vi havde lånt fra Andelslandsbyen Nyvang

Ophold på Brandhøj, mens vi får afklaret en mislyd fra Da7.
Det blev klaret ved at rotere en smørekop på Klien-Lindner-akslen

Tipvognstog anno 1930

Det kører for Brandhøjbanen!

Dagen ved at være slut og spejderne pakker kaffetelteltene ned.
Vi siger tak for kaffe og mange tak for hjælpen!