Bygningsdagen d. 20. april 2013Årets collage fra Årets bygningsdag 2013

Den årlige bygningsdag blev afholdt i fantastiskt forårsvejr med højt solskin allerede fra morgenstunden. Vi mødtes til morgenmad kl. 9 og derefter blev opgaverne fordelt. Der blev arbejdet frem til frokost, der sædvanen tro bestod af håndmadder fra byens lokale slagter. Til eftermiddagskaffen var der hjemmebagt kage fra Peter, Annemarie og Finn’s kone, så der manglede bestemt ikke noget. I alt var vi 17 personer der gennem dagen fik udrettet:

Hovedrengøring og oprydning i kiosken
Reparation af stakit ved kiosk
Reparation af tag på kiosk
Afvaskning af bænke samt maling af en del af dem
Bygning af træovergange foran vognhallen
Eftersyn og reparation af tagrender på alle vores bygninger
Rengøring af tag på oliedepot
Afdækning af huller i drejeskivedæk
Afrensning af grafitti på nordgavlen af værkstedremisen
Opydning på arealet
Maling af dør i vognhallen
Oprydning i snedkerværkstedet
Smøring af dørhængsler
Montage af stålplader ved et par trækbukke foran vognhallen, så der lettere kan slås græs
Montage af trækbuk på det sporskifte, hvor der er i ugens løb var blevet udvekslet sveller.

En rigtig udbytterig dag med højt humør og hyggeligt samvær. Se Leifs fotos ved at klikke her: ¤Alle mand i gang på bygningsdagen


/ Steffen