Bygningsdag 27-04-2019

Årets bygningsdag begyndte vådt. Natten igennem regnede det heftigt og der var stadig dråber i luften, da de aktive medlemmer strømmede ud fra opholdslokalet Damp’a og tog fat på dagens opgaver. I Damp’a havde banechefen fordelt opgaverne mellem holdene mens morgenmaden blev indtaget.

Motorstammen måtte ud af museumshallen for at give plads til kabeltrækning i bygningen.

Martin og Arne i færd med at trække kabel i museumshallen.

Under staldbyggeriet hos rideklubben blev enkelte dele af elsystemet på Hedehusgården ændret. Elektrikeren, der udførte arbejdet, havde formentligt ret travlt og havde efterladt en række højt beliggende brosten på passagen mellem gårdspladsen og remiseområdet. Banechefen selv tog stenene op, gravede elkablet længere ned (stenene var lagt direkte på kablet) og fik lagt stenene på plads igen – nu i samme niveau som de øvrige.

Steffen i gang med brostenene. Nu er snublefaren elimineret og kablet gravet længere ned.

Samtlige tagrender og nedløbsbrønde blev efterset og renset. Det var som sædvanligt særligt tagrenderne på værkstedsremisen, der var fyldt godt op. Vi må i et par år have sprunget eftersyn af nedløbsbrøndene ved museumshallen over, for de var godt fyldt op af blade, mudder og andet smat. Da Claus N og Thomas H var færdige med render og brønde, tog de fat på beskæring af træerne på stationsarealerne. Sammen med Jesper fik de også skåret Gram-motorvognen fri for pilekrat og fjernet en bunke blade og afskårne grene ved ‘slyngelkrogen’.

Thomas skaber lys og luft mellem bygning og motorvognen fra Gram Teglværk.

Birkene langs museumshallen fik også en omgang. Beskæringen producerede afskårne grene nok til at fylde Storebæltsvognen.

En række medlemmer kastede sig over kiosken, der indvendigt blev udsat for en kraftig oprydning og hovedrengøring. Thomas W, Peter, Anne-Marie og Claus W fik sat skik på den indvendige side, mens Jørgen P og Finn i løbet af formiddagen fik udskiftet nogle af de mest kritiske hegnsbrædder. Da vejret over frokost klarede op til stabilt solskin kom penslerne i gang. Det lykkedes at få malet det meste af hegnet omkring kiosken på begge sider, ligesom et enkelt sæt bænke fik en gang sort. Begge bænke på perronen fik også et nyt lag maling.

Finn og Jørgen i gang med reparation af hegnet ved kiosken.

Anne-Marie og Steffen maler perronbænk.

I både snedkerværksted og på loftet over værkstedet ryddede Kjeld og Carsten kraftigt op i gamle træstumper, udrangerede borde og stole, trådkurve og andet overflødigt, uidentificerbart udstyr (sikkert indsamlet i den bedste mening). Tililende medlemmer hjalp ved tungere løft. Resultatet blev en godt fyldt trailer til genbrugspladsen som Kenneth fik kørt væk.

Mellem kulgården og Roskildevej arbejdede Søren, Lars og Kenneth med etablering af et plant areal. De fik udført den primære del af jordarbejdet for at give indkørselsmulighed fra gårdspladsen og skabe plads til den flisebelagte plads, hvor der senere skal etableres stålreol.

Søren og Claus W ser til, mens Kenneth og Lars får styr på en genstridig jordbunke.

Med relativt godt vejr, arbejdsomme medlemmer og den sædvanlige forplejning inkl. morgenmad, smørrebrød, øl, kaffe og kage fra Solveig, kunne dagen afsluttes med relativt mange udstregede punkter på banechefens lange liste. Jørgen M stod for oprydning efter måltiderne og generel forsyningsvirksomhed gennem dagen.