Bafd-nyt fra Hverdagsholdet – op til jul

De to seneste dage anvendtes på først indsamling af ca 130 udskiftede sveller, dernæst efterfølgende bortskaffelse deraf.

Opsamling startede på Fem Ege, og svellerne stabledes på deployer på Brh.


Der rangeres forsigt.

Efterfølgende bestiltes container, samme dag som opsamling af ca. et ton forskellige sveller på den lave oplagsplads blev foretaget, således denne nu er helt ryddet for gamle sveller.

Ankomst af container passede perfekt, således chauffør kunne ledsages ned på Brh, med guiede placering af container, 90 cm fra skinne til denne, hvorved sveller kan placeres mest optimalt i containeren.

 Der dirigeres rutineret stabling

 Det sidste læs hentes

Tid til oprydning, efter endt tjeneste

 2,5 time i alt, og containeren var fyldt, i snevejr.
/ Det var vist koldt udenfor;-)

Afhentning af container skete planmæssigt dagen efter.

Således er alle deployer på Brh. nu tømte, klar til modtagelse af de nye sveller i begyndelsen af det nye år.

/
LLZ