Bafd.-nyt 3/12-14′

Onsdag udførtes på Sletten udjævning af ballasten, således dette nu ligger i niveau med svelle-overkant.

Som eksperiment for finpudsning af metode med sigte på nedbringelse af tidsforbrug herfor,
udførtes dette arbejde denne gang med en kombination, med først slæbende afretning af ballast
liggende over svellehøjde, påsat den 500mm bredde graveskovl omvendt på gravemaskinen, og positioneret i ca. 45 grader.
Dette for effektivt afretning, uden risiko for sporets møde med skovlen.

Arbejdet startede passende fra Slettens nordlige kvægrist, hvor den medbragte rotorkost blev sat af, og gravemaskinen positioneret helt op ad vognladets nordlige ende, således der var frit udsyn over endegavlen på Storebæltsvognen hvorfra skovlen sænkedes så tæt på svellerne som muligt.

Med forsigtighed og lokomotivet i lavest gear, udførtes første del af opgaven mod sydenden og under konstant opsyn og god guidning fra sidelinjen, således skovlens højde over svellerne konstant fastholdtes tættest muligt herpå.


Efter endt grov-afretning med skovl, returneredes til kvægfoldens nordende for skift af skovl,
til den 1500mm brede rotorkost, og banestrækningen blev derefter fejet mod syd, og som led i forsøget, med omdrejningsretning på rotorkosten, vendende ind mod toget, og med gravemaskine kun i tomgang for laveste hastighed på rotorkosten, da dette arbejde både støver betragteligt og flytter – som det ses – en del ballast ret livligt.


Slutteligt blev strækningen fejet med rotorkosten kørende med maksimale omdrejninger.

Resultatet blev effektiv og pæn udjævning af ballast på ca. 650 meter spor, udført på mindre end 2,5 time.

(Desværre var fotomuligheder af slutresultat – grundet maskinbetjening under arbejdet ret begrænsede, ligesom synligheden af det passerede, fejede spor, oppe fra gravemaskine-førerhuset lå langt bagved arbejdstoget)

/
LLZ

Her det flot fejede spor taget fra bagenden af Juletoget den 7/12 🙂

(men måske havde det været hurtigere med denne maskine, som Villi har fundet en film af)

mvh Leif