Bafd-nyt, 08/10-11′

Lørdagen startede ud, med en vis Bafd.-logistisk udfordring, i form af fravær på M12-nøglen..
Dette løstes dog på udmærket vis, ved at Jan glædeligvis tog med os på Brandhøj, på M23:-)

Inden afgang fik Kenneth transporteret 700mm-skovlen op på energi-vognen,
således den røde Salta derved noget lettere kunne udlægge, og placere groft grus-underlag,
til brug for fyld under det finere grus-lag.


Skovl-flyt.


”Hvad man ser fra toget”

Grus og flamingo -støbeforberedelser


Koncentreret siddende- arbejde (& ”opsyn” 😉

Afretning, og forside understøtning af forskalning blev foretaget, og flamingo-plader udskåret og opsat, således der nu stort set kun resterer plade-vibrering og udlæg af armeringsnet,
førend vi er støbeklar – på 1′ etape, dvs. i sydlige halvdel af hallen.

Resultat af dagens arbejder:

Alt i alt en ganske fin Bafd.-dag, med i alt 5 mand.
/
LLZ