Bafd 08/04-17:

Banetoget på vej efter kaffevand…

På en fin forårsdag kørte et lille hold afsted til Brandhøj for at fortsætte klargøringen af banen til den kommende sæson. Inden da havde vi nået at male pufferne på T1 sorte og rejse motorhuset på højkant, så Hans kunne få det grundet indvendigt. Peter og Bo var også i gang på No3, så fin bemanding på værkstedet.

På Brh blev kompressoren hentet og første stop blev de to skifter der… Gammel smøring fjernes, der trykluftblæses og ny olie kommer på. Steffen udfører eftersyn og kontrol af de vigtigste spormål, bl.a. ved hjertestykket; herefter de næste to skifter og friblæsning af sporrillen på overkørslen ved Knallertvejen. Frokosstop på Sølund, hvor der udover sporskifte-vedligehold også blev skiftet sæde på bænken. En mindre reparation på det sydlige skifte blev udført og efter et pust ved spejderstien, så nåede vi sporskifter og riller på Hedehusgård. Derefter fik vi sandblæst og grundet to oste, inden vi atter kørte i remise. Så mangler blot maling af resten af skifterne på gården inden jubilæet…


T1 puffer får første omgang sort
M4 motorhus bliver rejst op med kranen

Blade og grus står om ørene, når der blæses!

Eftersyn, hvor alle vigtige mål kontrolleres og noteres. 

Opsmøring efter rengøringen

Nye sædeplanker til stationsbænken er gjort klar

Godt skruerne ikke var for lange…

Tværbolte ved hjertestykke udskiftes og efterspændes

Dagens sidste opgave er grunding. Den næste opgave ses i baggrunden.