Årets sidste arbejdsdag i Bafd

Torsdag d. 29. december afholdt vi årets sidste arbejdsdag i baneafdelingsregi. Toget var allerede oprangeret lidt over 9 og første hold kørte ned på Brandhøj med banetoget. Dagens opgave bestod i etablering af en overkørsel umiddelbart syd for perronen på Brandhøj station, så vi kan køre over på den anden side sporet og hente de spormaterialer mv., der ligger derovre samt på den lave oplagsplads.
Henrik og jeg begyndte at fjerne spiger i sporet ved overkørslen, mens Kenneth hentede gravemaskinen, en roevogn som henstod udendørs, samt resten af holdet, der i mellemtiden var mødt frem.

Minigraveren monteret med grab blev brugt til at skifte 4+5 sveller under overkørslen. Med lidt øvelse tegner dette til at blive en ganske effektiv måde at udveksle sveller på. Herefter blev sporet understoppet, der blev ilagt tvangsskinner og fyldt grus i. Til sidst blev det hele stampet så grusvejen er nogenlunde kørefast.

Foran vognhallen fik vi også fyldt op med grus, så det nu er muligt at køre helt hen til betongulvet i spor 109-110.
Med denne lille beretning vil jeg ønske godt nytår og på gensyn i 2012.

Steffen

Ilægning af en ny svelle efter den gamle er trukket ud.
Understopning af sporet
Udlægning af grus foran vognhallen
Færdigt arbejde
Grus plads foran vognhallen