Nyt fra Bafd 03-03-2012

Årets første forårslørdag forgik arbejdet i solskin på Brandhøj station. Vi fik arbejdet videre med sporskiftet og fremfor alt fik vi taget hul på læsning og bortskaffelse af gamle sveller. Dagen før var der blevet tilkørt en højsidet container og med gravemaskinen monteret med grab fik vi læsset ca. 250 stk sveller op i container. Det udviklede sig lidt til en slags Mikadospil, så lidt manuel indsats med at få lagt svellerne rigtigt undgik vi ikke. Det var dog intet sammenlignet med at skulle håndlæsse de ca. 11 tons sveller-

Næste lørdag skal der afholdes generalforsamling, men vi satser på at nå på Brandhøj og læsse de sidste sveller, når generalforsamlingen er vel overstået.

Om 14 dage begynder vi på forårsklargøringen af banen. Første punkt er udskiftning af alle sveller samt løft af sporet på en strækning umiddelbart efter den store grusvej syd for Brandhøj st. Ca. 60 lbm skal totalrenoveres.

SteffenLæsning af gamle sveller i affaldscontainer
Peter i gang med spigerhammeren
Boring af huller til spiger