Nyt fra Baneafdelingen 12-5-2005

Lørdag var der særtog på banen, og det blev udnyttet til transport i forbindelse med det årlige strækningseftersyn, hvor banen bogstavligt talt gåes igennem fra den ene ende til den anden. Undervejs bliver der kigget efter behov for svelleudskiftning, efterspænding af laskebolte, oprydning mv. Eftersynet faldt fornuftigt ud og de fundne opgaver er nu samlet på en liste, som danner grundlag for det kommende års arbejde.

Claus og Lars udnyttede tiden til at grave ud til endevæggen i skydebrograven i vognhallen på Brandhøj. Fundablokkene blev stablet og udstøbt med beton via et slidskesystem. Selve graven til skydebroen er dermed færdiggjort.

På Hedehusgården fik Jørgen lagt lidt yderligere plankedæk i vognhallen, mens Finn fik gjort til sidste klar til søndagens første plantog.

Claus har leveret et par billeder fra Brandhøj.

SteffenUdgravning til endevæg i skydebrogravUdstøbning af endevæg