Roevogne: Nr: 1684, 1758, 3907

Roevognene på HVB er renoveret så de fremstår som originale vogne, der anvendtes til transport af roer. Hver vogn kunne laste ca. 4 tons roer. For at øge lasten monteredes kæpskinner oven på vognsiderne. Der blev i roebanernes tid produceret ca. 3000 vogne, hvoraf kun omkring 20 stadig er bevaret.