AFLYST Juletoget er AFLYST

Nyt fra Bafd – sommerglimt

Henover sommeren har der været arbejdet flittigt i Baneafdelingen, men det er desværre ikke lykkedes at få lagt nogle beretninger om disse arbejder på bloggen. Det vil jeg derfor rode lidt bod på nu, med et tilbageblik på de sidste par måneders arbejder.

I juli måned fik vik indkøbt en ny, kraftig luftslagnøgle, som pludselig gav os mulighed for at løsne hidtil fastgroede laskebolte. Der blev derfor smurt lasker i de sporområder, hvor vi har skiftet sveller tidligere på året. Ligeledes er der blevet monteret fjederskiver på laskeboltene et par steder, hvor sporet havde tendens til at bevæge sig meget i solskin.

Slagleklipning langs med sporet blev også gennemført med stor succes og der mangler pt. kun den ene side langs med en strækning på 1 km. Samtidig er der blevet beskåret en del træer og buske

I vognhallen på Brandhøj er der blevet lavet forberedelser til ilægning af både 600 og 900 mm spor i to af de spor, som vi har bygget tidligere på året. Bag ved vognhallen har vi sænket et spor, som kom til at ligge for højt, da det blev bygget i frostperioden i vinter.

På Hedehusgård er der også blevet lavet lidt reparationer på et sporskifte og lavet andre småforbedringer.

Ole og Claus har leveret et par billeder.

Steffen

Efterspænding af laskebolteReparation af sporskiftetunger

Post a comment