Renoveringsprojektet: “SUKKERGRIS” – Krauss byggenummer 6801 fra 1913

Hedelands veteranbane / industribaneklubben overtog i 2018 damplokomotivet Krauss byggenummer 6801 fra 1913 fra den hidtidige ejerkeds med det formål at restaurere lokomotivet til køreklar stand, og indsætte det i driften på Hedelands veteranbane. Lokomotivet ankom til værkstedet maj 2020, hvorefter førerhus, vand- og kulkasser, samt den originale kedel blev afmonteret. Første delopgave bliver at restaurere undervognen, hvorefter opbygningen af overbygningen kan påbegyndes. Sideløbende vil der blive specificeret en ny kedel, som skal bygges hos en certificeret kedelsmedie. Projektet vil vare de næste 3-6 år. Følg arbejdet på vores Blog >>

Foto: Erik V. Pedersen

Med tilladelse fra og tak til EVP, der har taget utallige og unikke jernbanefotos – heldigvis også af masser af smalsporsmateriel – viser vi disse fine billeder af “Sukkergris”, da den var i drift i 1958.

Se flere fotos på EVP´s flotte hjemmeside

 Foto: Erik V. Pedersen

Historie.

Til åbningen i 1897 af den selvstændige Maribo Sukkerfabrik, som fra begyndelsen var udstyret med roebaner, anskaffedes 2 Stk. damplokomotiver fra lokomotivfabrikken Krauss & Co i München. I 1912 og 1913 anskaffedes yderligere to tilsvarende lokomotiver. 6801 er den sidst leverede maskine fra Krauss, senere anskaffedes flere damp-, og senere motorlokomotiver, helt frem til begyndelsen af 1960èrne var nogle af Krauss lokomotiverne i drift, således var typen at se ved danske roebaner i mere end 60 år.

Foto: Jens Bruun-Petersen

Efter udrangering fra roebanerne købtes 6801 – ”Sukkergris” af en privat person, som opstillede lokomotivet i sin have. I 1973 solgtes lokomotivet til Ålholm automobil museum, der påbegyndte en ombygning af lokomotivet, men denne blev aldrig afsluttet. Maskinen henstod efterfølgende adskilt i Ålholms remise og i 1993 blev lokomotivet købt af en kreds af medlemmer af industribaneklubben. Maskinen har efterfølgende været opbevaret under tag hos industribaneklubben. Efter en nærmere undersøgelse stod det klart at en istandsættelse vil blive omfattende og bekostelig.  Belært af erfaring fra to tidligere projekter med renovering af damplokomotiver, fandt man det nødvendigt at forny kedlen, som er den oprindelige fra 1913. Den er både tæret og skadet i såvel fyrkasse som røgkammer rørvæg.

I 2017 besluttede industribaneklubben at overtage Lokomotivet fra ejerkredsen, med det formål at rejse midler til istandsættelse og foretage denne indenfor en rimelig årrække.

Leverandøren, Krauss & Co var en af de store tyske leverandører af smalsporede damplokomotiver og mange Krauss lokomotiver opnåede en meget høj alder. Der findes i dag 7 lokomotiver fra Krauss bevaret i Danmark, hvoraf 6801 er det eneste med 700mm. sporvidde.

Foto: Erik V. Pedersen

Hjularrangementet består af 3 koblede hjulsæt, og 1 løbehjulsæt anbragt bagerst, de to bageste kobbelhjulsæt er anbragt tæt på hinanden. For at gøre den faste akselafstand så lille som muligt, er alle hjulene anbragt udvendigt på rammen. Med det valgte hjularrangement  kan kedlen anbringes med fyrkassen bag det bageste kobbelhjulsæt. Derved kan kedlen ligge lavt, hvilket er giver lokomotivet en god stabilitet i sporet. Kulkassen er anbragt bag førerhuset, og sidekasserne kan anvendes alene til vandbeholdning. Det betyder, at lokomotivet kan køre langt uden at skulle have fyldt kul og vand på. Fladgliderne er anbragt over cylinderne, skrånende indad, således at lokomotivets totalbredde ikke bliver for stor. Styringen er af type Helmholtz, som er en afart af Heusingers styring.

Kedlen er forholdsvis lang, fyrkassen er bred forneden, hvorved risten bliver relativt stor, der er en høj dome hvori regulatoren af glidertype er anbragt. Sikkerhedsventilerne er anbragt oven på domen. Fødeventilerne er anbragt på siden af kedlen, der er to injektorer som er anbragt på dampfordelingsstykket.

Førerhuset er rummeligt, der er skodder til sideåbningerne, og tre siddepladser til personalet.

Tekniske data.

Cylinderdiameter.         240 mm.

Slaglængde.                   300mm.

Hjuldiameter driv og kobbelhjhul    650mm. Løbehjul 430mm.

Akselafstand  3000mm.

Kedeltryk 13 Bar

Hedeflade 24,5 Qm.

Kedel, vandindhold 900 l.

Vandbeholdning 1500 l.

Kulbeholdning 720l. ca. 530 Kg.

Tomvægt 10040 Kg.

Tjenestevægt 13150 Kg.

Største akseltryk 3600 Kg.

Adhædtionsvægt 10800 Kg.

Trækkraft 1930 Kg.

Sukkergris som den stod i vores opbevaringshal på Brandhøj, indtil det ankom på værkstedet i maj 2020

Et lokomotiv vækkes til live

Krauss-lokomotivet er meget velegnet til kørsel på Hedelands Veteranbane. Maskinen har den helt rigtige størrelse og kan klare de kraftige stigninger, der findes på HVB. Lokomotivet har et harmonisk ydre, og er vel dimensioneret. Det vil helt sikkert blive populært hos både besøgende og personale – ikke mindst i kraft af sit kælenavn fra roebanerne – ’Sukkergris’.

Det er snart 60 år siden lokomotivet har kørt for egen kraft og der venter et stort arbejde forude. Især er anskaffelsen af en ny kedel er en bekostelig affære, HVB skal målrettet søge midler fra fonde, og andre interesserede gennem en aktiv indsats fra industribaneklubben. Dette er en opgave i sig selv. Hovedparten af opgaverne har de aktive på HVB, der skal udføre arbejdet, dog god erfaring med fra restaurering af andre damplokomotiver.

Kompetencer og ressurser.

Industribaneklubben har de nødvendige kompetencer til restaureringsopgaven fra to tidligere, og omfattende, istandsættelser af damplokomotiver, herunder anskaffelse af nye kedler.

Den væsentligste resurse udgøres af klubbens frivillige arbejdskraft, som udgøres af mennesker i alle aldre, fra lærling til pensionist, med forskellig håndværksmæssig baggrund. I et så omfattende projekt indgår mange arbejdsmetoder, hvoraf en del hører fortiden til og ikke længere almindeligvis læres  af unge mennesker. Omvendt kan yngre generationer bringe nye bearbejdningsmetoder ind i veteranbranchen. Der er således god mulighed for at viden og kunnen udveksles mellem unge og gamle, og sikre at gamle håndværk og arbejdsmetoder lever videre. Arbejdet udgør en interessant fritidsbeskæftigelse for folk med interesse for håndværk og mekanik.

ADdS B3 som den stod bagerst i remisen på Højbygaard Sukkerfabrik i 1960 – mon det snart er tid for “Sukkergris” til igen at komme ud fra mørket? Foto: Jens Bruun-Petersen  

Projektets gennemførelse.

For at koncentrere ressurser, plads i værksted, personale, og økonomi bedst muligt deles projektet i 3 hoveddele.

Undervogn:Efter grundig opmåling og fotografering demonteres kedel, kulkasse, vandkasser mv. Kedel og kasser sættes af vejen, gangtøj demonteres og undervognen løftes af hjulene. Arbejdet koncentreres nu om rammen og hjulsættene: Alt hvad der er skruet på rammen demonteres, bortset fra cylindre. Der undersøges for skævheder, og tæringer, og det bestemmes hvad der skal udbedres. Hele rammen sandblæses og grundmales, dette udføres eksternt hos en professionel sandblæser.

Hjulene skal afdrejes, evt. afdrejes sølerne, driv og kobbeltappe fornyes, akselkasser oparbejdes med nye sliddele. Efterløber adskilles og alt renoveres. Træktøj renoveres, fjedre og balancer renoveres, og sideløbende hermed arbejdes i maskinværkstedet med oparbejdning af maskindele.

Undervognen anses at være færdig når den står på egne hjul, dog vil en del maskindele blive eftermonteret senere.

Kunsten at varmnitte røgkammeret på den nye kedel til “Vildmosen”

  1. Kedel: Med udgangspunkt i opmålinger af den gamle kedel indledes forhandlinger med mulige leverandører; et projekt vælges og sættes i værk. Det formodes at det tager ca. 2 år fra de første forhandlinger til det endelige resultat kan leveres.
  1. Overbygning: Mens kedelen fremstilles, arbejdes videre med overbygningen. Den oprindelige kulkasse eksisterer stadig, men er i dårlig stand, og skal renoveres med nye pladedele. Vandkasserne er delvist forsvundet, og skal derfor helt genskabes, hvilket også gælder førerhus overdelen. Pladedele tegnes af klubbens medlemmer, men skæres og bukkes eksternt, da vi ikke selv råder over maskiner hertil. Efterfølgende bliver det medlemmernes opgave at sammenføje delene til det endelige resultat.

Slutmontage: Når den nye kedel er leveret, anbringes den endeligt på undervognen, ny kedelbeklædning skal fremstilles, og monteres. Kulkasse, vandkasser, og førerhus top monteres endeligt og til slut monteres rørforbindelser, armatur, mv.

Afsluttende prøvefyres lokomotivet, hvorefter kedel og lokomotiv efter myndighedsgodkendelse kan komme ud at køre igen. Det ser vi frem til!

Forfattet af: Bo Jørgensen, Maskinchef IBK

Hedehusene den 1. marts 2018

 

All Rights Reserved