Bliv aktiv ved Hedelands Veteranbane

Medlemsskab

Medlemskab af Industribaneklubben opnås ved at indbetale kontingent på klubbens konto i Danske Bank. Reg.nr. 1551, konto 3129847603.

OBS: Husk at angive navn, adresse og evt. telefonnummer ved indbetaling via netbank. Skriv også gerne din email-adresse til informationer fra os.

Kontingent for 2019:

Unge under 18 år: 210 kr. årligt. Over 18 år: 420 kr. årligt. Ægtepar: 460 kr. årligt. Pensionister: 240 kr. årligt.

Medlemsskabet giver mulighed for at arbejde aktivt ved HVB.

Udover et frikort til alle HVB-tog, både sommer, efterår og jul, så modtager medlemmer af IBK det interessante medlemsblad ’Tipvognen’, der normalt udkommer 5 gange om året med historiske artikler fra både indland og udland og nyt fra klubben.

Har du lyst til at vide mere om det aktive arbejde der foregår i klubben, er du velkommen til at aflægge os et besøg på Hedehusgården.
Der arbejdes normalt på lørdage fra kl. ca. 09.30 og mandage fra kl. ca. 18.30, samt – efter aftale – ofte onsdage fra 10-16.
Du kan enten bare dukke op på en arbejdsdag, udfylde vores kontaktformular eller ringe til klubbens sekretær Leif på 50413180.

Du kan også læse mere om hvad vi kan tilbyde dig i vores hvervepamflet.

Støttemedlem?

Kan du bare godt lide vores lille veteranbane og gerne vil støtte os med din opbakning, så er du lige så velkommen! Du får stadig både blad og frikort og muligheden for at deltage ved vores åbne arrangementer sammen med de andre støtter. Prisen er den samme.

På gensyn!

Hvad er Industribaneklubben og Hedelands Veteranbane?

Industribaneklubben (IBK) er dannet for at udbrede kendskabet til danske industribaner.
Formålet opfyldes dels ved at IBK har opbygget et arkiv med oplysninger om
industribanerne og udgiver forskellige publikationer, dels ved at IBK driver Hedelands
Veteranbane (HVB), en smalsporet veteranbane i Hedeland med en længde på 5 km.
Det er planen at forlænge banen med yderligere 2 km så den forbinder Hedehusene med
Tune. Bygning og vedligeholdelse af banestrækning, lokomotiver og vogne udføres af de
aktive medlemmer i IBK. Dem vil vi gerne være endnu flere af…
Spændende opgaver er der rigeligt af i de kommende år. Banen skal i første omgang
forlænges med knapt 1 km, og der skal anlægges en ny station. Vores nye vognhal skal
sporlægges og en mængde materiel skal flyttes ind i hallen. Flere lokomotiver og vogne
skal sættes i stand, og ikke mindst skal togene køre til glæde for de mange besøgende…

Til at udføre disse og mange andre opgaver har vi også brug for dig!

Hvad er dine muligheder?

Arbejdet i IBK er meget alsidigt og der er muligheder for enhver – alt efter evner og
temperament. Vi kan, udover godt kammeratskab og mange hyggelige stunder, byde på
følgende opgaver:

Se et udvalg af vores jobbeskrivelser her >

Baneafdelingen

Anlæg og vedligeholdelse af sporet, f.eks. sporlægning, ballastering og justering og
bygning af sporskifter. Desuden har baneafdelingen ansvaret for perroner og
beplantningen langs banen. En stor del af arbejdet her kræver ingen særlige
forudsætninger, men en oplæring som sker under arbejdet. Det meste af arbejdet foregår
udendørs året rundt.

Maskinafdelingen

Restaurering og vedligeholdelse af museums- og driftsmateriel, fx fremstilling og
udskiftning af reservedele, motoreftersyn og reparation, nybygning af
personvogne og eftersynsopgaver. Der er maskinarbejde, smede- og svejsearbejde,
malearbejde og træarbejde. Vi har opvarmede værksteder med drejebænke,
fræsere, boremaskiner, svejseudstyr m.m. En del af arbejdet kræver en faglig
baggrund, men der er altid behov for en hjælpende hånd.

Bygningsafdelingen

Udbygning og vedligeholdelse af banens remiser, værksteder og andre bygninger.
Aktiviteterne udføres i forbindelse med en fælles arbejdsdag inden sæsonstart.
Herudover arbejdes der i små hold med mindre projekter, og det er altid muligt at
finde en opgave svarende til lyst og evner.

Trafikafdelingen

Sørger for trafikken på HVB, der omfatter kørsel hver søndag sommeren igennem,
juletog samt en mængde særtog både på hverdage og i weekender. Til dette har vi
vores egen uddannelse af rangister, togførere, lokomotivførere, fyrbødere samt
stationsbestyrere. Allerede efter kort tid kan du bidrage til driften af banen.

Kan jeg også bruges?

Alle med interessen og viljen til at gøre Hedelands Veteranbane til en endnu bedre
bane er velkommen. Uanset uddannelse, alder og baggrund kan vi finde opgaver,
som du kan løse i samarbejde med alle os andre aktive medlemmer ved HVB. Det
er ikke en forudsætning, at du i forvejen kender noget til tog og jernbaner.

Se et udvalg af vores jobbeskrivelser her >

Åbent hus?

Der er altid mulighed for at komme forbi og kigge på en af arbejdsdagene. Du kan
også skrive en mail på post@ibk.dk eller ringe til klubbens sekretær Leif Ulrich Johannsen på
telefon 5041 3180 og få yderligere information.

Et kontingent til klubben dækker 5 udgivelser af klubbens tidsskrift ”Tipvognen”, samt
deltagelse i vores hyggelige aktiv-arrangementer og frikort til alle årets plantog.

Følg løbende med i vores arbejde på bloggen.

Du kan også læse mere om hvad vi kan tilbyde dig i vores hvervepamflet.

All Rights Reserved - Hedelands Veteranbane