Alle med interessen og viljen til at gøre Hedelands Veteranbane til en endnu bedre bane er velkommen. Uanset uddannelse, alder og baggrund kan vi finde opgaver, som du kan løse i samarbejde med alle os andre aktive medlemmer ved HVB. Det er ikke en forudsætning, at du i forvejen kender noget til tog og jernbaner.

Følg løbende med i vores arbejde på bloggen.

Du kan også læse mere om hvad vi kan tilbyde dig i vores hvervepamflet.

Medlemsskab

Medlemskab af Industribaneklubben opnås ved at indbetale kontingent på klubbens konto i Danske Bank. Reg.nr. 1551, konto 3129847603 eller MobilePay 340626 og sende navn, adresse og evt. telefonnummer til post@ibk.dk.

Et kontingent til klubben dækker 5 årlige udgivelser af klubbens tidsskrift ”Tipvognen”, samt deltagelse i vores hyggelige arrangementer og frikort til alle årets plantog.

Kontingent for 2024:

Unge, under 18 år230 kr.
Voksne, 18 år og over460 kr.
Ægtepar500 kr.
Pensionister300 kr.

Har du lyst til at vide mere om det aktive arbejde der foregår i klubben, er du velkommen til at aflægge os et besøg på Hedehusgården. Der arbejdes normalt på lørdage fra kl. ca. 09.30 og mandage fra kl. ca. 18.30, samt – efter aftale – ofte onsdage fra 10-16. Du kan enten bare dukke op på en arbejdsdag eller ringe til klubbens sekretær Leif på 50413180.

Støttemedlem? Kan du bare godt lide vores veteranbane og gerne vil støtte os med din opbakning uden at være aktiv, så er du lige så velkommen! Du får stadig både blad og frikort og muligheden for at deltage ved vores åbne arrangementer sammen med de andre støtter. Prisen er den samme.

Baneafdelingen

Anlæg og vedligeholdelse af sporet, f.eks. sporlægning, ballastering og justering og bygning af sporskifter. Desuden har baneafdelingen ansvaret for perroner og beplantningen langs banen. En stor del af arbejdet her kræver ingen særlige forudsætninger, men en oplæring som sker under arbejdet. Det meste af arbejdet foregår udendørs året rundt.

Baneafdelingen

Maskinafdelingen

Restaurering og vedligeholdelse af museums- og driftsmateriel, fx fremstilling og udskiftning af reservedele, motoreftersyn og reparation, nybygning af personvogne og eftersynsopgaver. Der er maskinarbejde, smede- og svejsearbejde, malearbejde og træarbejde. Vi har opvarmede værksteder med drejebænke, fræsere, boremaskiner, svejseudstyr m.m. En del af arbejdet kræver en faglig baggrund, men der er altid behov for en hjælpende hånd.

Maskinafdelingen

Trafikafdelingen

Sørger for trafikken på HVB, der omfatter kørsel hver søndag sommeren igennem, juletog samt en mængde særtog både på hverdage og i weekender. Til dette har vi vores egen uddannelse af rangister, togførere, lokomotivførere, fyrbødere samt stationsbestyrere. Allerede efter kort tid kan du bidrage til driften af banen.

Trafikafdelingen

Bygningsafdelingen

Udbygning og vedligeholdelse af banens remiser, værksteder og andre bygninger. Aktiviteterne udføres i forbindelse med en fælles arbejdsdag inden sæsonstart. Herudover arbejdes der i små hold med mindre projekter, og det er altid muligt at finde en opgave svarende til lyst og evner.

Andre muligheder?

Arbejdet i IBK er meget alsidigt og der er muligheder for enhver – alt efter evner og temperament. Vi kan, udover godt kammeratskab og mange hyggelige stunder, byde på følgende opgaver:

Se et udvalg af vores jobbeskrivelser her >

Hvad er Industribaneklubben og Hedelands Veteranbane?

Industribaneklubben (IBK) er dannet for at udbrede kendskabet til danske industribaner.
Formålet opfyldes dels ved at IBK har opbygget et arkiv med oplysninger om industribanerne og udgiver forskellige publikationer, dels ved at IBK driver Hedelands Veteranbane (HVB), en smalsporet veteranbane i Hedeland med en længde på 5 km. Det er planen at forlænge banen med yderligere 2 km så den forbinder Hedehusene med Tune.

Bygning og vedligeholdelse af banestrækning, lokomotiver og vogne udføres af de aktive medlemmer i IBK. Dem vil vi gerne være endnu flere af… Spændende opgaver er der rigeligt af i de kommende år. Banen skal i første omgang forlænges med knapt 1 km, og der skal anlægges en ny station. Flere lokomotiver og vogne skal sættes i stand, og ikke mindst skal togene køre til glæde for de mange besøgende…

Til at udføre disse og mange andre opgaver har vi også brug for dig!

All Rights Reserved