OM: Jernbanen på Saltholm

Efter det oplyste skulle Kystartilleriregimentets jernbane på Saltholm være bygget i 1914 af materialer og materiel (herunder et motorlokomotiv) fra et Lollandsk roebaneselskab. Det er oplyst, at lokomotivet blev udskiftet i 1916. Lokomotivet på det eneste kendte fotografi (fra 1917) er dampdrevet med kædetræk til akslerne. Tilsyneladende har man monteret

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #25-11 04/07:

Bjarne, Jan og Per Børge finjusterer for tiden detaljerne på D13 og denne aften hjalp Kenneth P også til med at topgejle kareten, som blev poleret og fik ruderne pudset. Jan og Kenneth A forsøgte en reparation af kompressoren, hvor et relæ tilsyneladende ikke fungerer længere. Carsten havde Anders med og

Læs mere

Invitation til International Feldbahntreffen d. 7. til 9. oktober 2011

Kære medlem Nedenfor ses indbydelse og program for feldbanetræffet i Valkenburg, hvis du er seriøst interesseret i at deltage, er det nu ved at være på tide at du får søgt tilladelse hos din værge, samlever etc.   Årets “International Feldbahntreffen” finder sted hos Nationaal Smalspoormuseum i Valkenburg (Holland) i

Læs mere

Onsdagsholdet 29. juni 2011

Til redacteuren Så sænker feriefreden sig over aktiviteterne med D 13, men lidt sker der da. Da den ikke bremsede optimalt på prøveturen, blev bremserne efterjusterede. En efterfølgende prøvetur viste, at bremserne nu fungerer som de skal. På prøveturen blev der eftersøgt efter støj i undervognen, men der var ikke

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #24-11 27/06:

 Den nye, flotte kulgård  Passagerkabinens luksusforhold  det flotte instrumentbord i D13 Måske var det det gode vejr, der gav en stille aften på værkstederne. Bo arbejdede med vedligehold på No 3 og Carsten afrensede lejer på M24 og Per Børge arbejdede med småsager på D13, herunder en loftlampe til førerrummet. Jeg

Læs mere

Artikel i Lokalavisen fra den travle dag i Pinsen

http://dinby.dk/hedehusene/veteranbanen.-dejlig-dag-i-hedeland-0?minby=hedehusene

Læs mere

SIDSTE NYT! Succesfuld prøvekørsel af D13

  Til Redacteuren Så oprandt endelig den længe ventede dag hvor en næsten færdig D13 skulle ud på prøvetur. Første del af dagen gik med rydning af spor, så D13 kunne komme ud på banen, og med flere småpillerier ved klargøring. Så kørte D13 ud til præsentation.  Bemærk den fine

Læs mere

Mafd & infrastruktur-nyt, uge 24

Sidste uge tildannede Bo og Carsten ny bladfjerder til erstatning for den knækkede.Den til formålet tilvejebragte fjeder der forninden var fræst til på mål, blev ved opvarmning først bøjt i facon, dernæst via dertil fremstillet træk-værktøj, forsynet med den i midten tilhørende styretap.Efterfølgende hærdedes fjeder, således fastholdelse af dens nye

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #23-11 20/06:

Præcisionsmålinger kræver stor koncetration… -herligt når tipvognsmateriellet kan komme i drift! Sidste mandag holdt afdelingen lukket grundet 2. pinsedag. Flere var dog aktive i Trafikafdelingen, der også om mandagen fik kørt med rigtig mange passagerer (se indlæg fra søndagen) Bjarne, Jan og Per fortsatte på D13 med alle detaljerne, herunder

Læs mere

Meens nogen måske arbejdede….

…så var der flere medlemmer forbi: http://www.veterantraef.dk/736/ hvor de fik forklaringen på et spørgsmål, der længe har naget: Redacteuren blev bare derhjemme. Han rendte rundt derhjemme efter en næse, der løb…

Læs mere

En strålende søndag på banen!

http://www.dinby.dk/taastrup/svaev-gyng-og-leg-i-hedelands-smukke-naturhttp://roskilde.lokalavisen.dk/cemal-oklu-naturen-som-legeplads-/20110601/artikler/706039955/1617Hvordan ser det ud på en dag på banen, hvor solen skinner og Hedeland lige har åbnet en ny Naturlegeplads ved Fem Ege? Her må togføreren på Damp svare: Rigtig godt. Vi havde høj belægning på alle tog, men dog fordelt så jævnt at kun få måtte efterlades på perronen

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #22-11 06/06:

færdigt arbejde! Bjarne, Jan og Per fortsatte på D13 med alle detaljerne, herunder test af kabinelys… det fungerede! Jan fremstillede dækpladen til indersiden bag baglygten, Per lukkede panelet af og Bjarne tilpassede sammen med Carsten den ene låge til motorhuset.  Inden da havde Jørgen og Carsten arbejdet på den nye

Læs mere

Rapport fra Onsdagsholdet 1/6-11

Her er en lille rapport fra onsdagsholdet: I dag onsdag den 1. juni har Per netop færdiggjort ledningsnettet på D13. Et flot stykke arbejde, med små finesser, så som automatisk slutlys,”fordhorn”,skjult ledning til bagrudevisker og olietryksalarm. Dagen blev afsluttet med kontrol af systemerne. Efter noget arbejde med udluftning af motoren

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #21-11 30/05:

Jan og Per fortsatte på D13 med at trække kabler og forbinde dem bag på instrumentpanelet, samt få de sidste lister på plads. Carsten er ved at tilpasse en ny fjederplade ved at fræse en plade fra en normalsporsfjeder ned til rette mål. Efter at Lars har færdiggjort hjulsættene fra

Læs mere

Om: Fladvogn set i England

Har man set magen til før? Kenneth P. har fundet dette foto på nettet;http://www.whrsoc.org.uk/Projects/Wellwagon.html Det ligner lidt noget vi har set før, ret flot… Bemærk også den smarte slagleklipper, der er monteret på maskinen. Billedet er tyvstjålet fra en engelsk side, fra en debat om man ikke snart bygger en sådan lignende

Læs mere