Nyt fra Bafd 12. november

Lørdag fortsatte vi arbejdet på Brandhøj med at afforskalle fra onsdagens støbning. Belært af forrige støbning var der denne gang blevet lagt grus ud i sporrillen inden betongulvet blev støbt. Dette tiltag og en til lejligheden indlånt borehammer gjorde hovedparten af arbejdet med at rense hærdnet beton ud af sporrillen til

Læs mere

Støbning, 2′ del af vognhal

Dagen startede ud kl. 8, med et taltstærkt hold på 7 mand. Betonnen ankom lidt over kl.9, og 2′ del af støbning blev denne gang ligeledes gennemført af 2 omgange, med anvendelse af godt 11’5 m3 beton. Kl 13 var status som af billederne fremgående. Det viste sig at være

Læs mere

Møde i Tafd afholdt 8/11

Tirsdag aften kl. 19 mødtes vi foran Hedehuset , men som sidste år måtte vi forlægge mødet til Gården grundet adgangsproblemer. Efter disse og andre startvanskeligheder fik Trafikchefen mødet afviklet i god ro og orden. Priser og tider bliver som sidste år. Et vigtigt punkt på dagsordenen, udover gennemgang af sommerens tal og planen

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #38-11 07/11:

          “hjul” til sneploven Snenæse i vores profil Carsten havde i lørdags afskåret det ”overflødige” materiale på snenæsen fra et normalsporet lokomotiv, således at størrelsen passer bedre til profilet på vores bane. Den er nu under ombygning til brug for vores sneberedskab. Svend har afdrejet aksel og løberuller, som Mogens

Læs mere

Bafd – Klar til støbning af anden halvdel af gulvet 5. november

I et smukt efterårsvejr blev vores kommende sneplov hentet ned til værkstedet med gravemaskinen på transportvognen trukket af M23. Den skal nu bygges om og skulle gerne blive klar inden årets juletog, hvor vi forhåbentlig kan apprøve den. Til arbejdet på Brandhøj var vi i dag 6 mand, og vi fik klargjort til

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #37-11 31/10:

Bo havde på dagholdet klargjort det sidste på styringen til Da7, som gerne skulle blive køreklar til juletrafikken. Nu skal det ”bare” monteres. Mogens og Carsten fortsatte med motorhuset til slagleklipperen og jeg gav en hånd med. Efter brændstoftanken var genmonteret, skulle rammen formgives, så den kan passe til en

Læs mere

Bafd: Hallen -En milepæl er nået I onsdags fik vi støbt den ene halvdel af gulvet i vognhallen på Brandhøj. 12 m3 beton rakte til lidt over 100 m2 gulv, og blev udlagt uden større problemer. Vi havde sikret at betonbilerne kunne køre direkte ind i hallen under aflæsning, og

Læs mere

Roebaner på Lolland, herlige billeder!

Blot til nyttig info – hvis ikke man allerede i forgårs skulle have set disse:– http://www.jernbanen.dk/forum/index.php?id=27917🙂 /LLZ

Læs mere

TUR: Sporoptagning på Falster 23. oktober

Denne dejlige solbeskinnede efterårsdag gik turen til Falster, hvor vi skulle optage resten af J. R´s 600 mm bane, da han desværre ikke længere er i stand til at bruge den. En fin lille remise indeholdt den Schöma, som han og IBK handlede af for mange år siden som bytte

Læs mere

Afsluttende støbeforberedelse, sydlige etape

Lørdag var vi 3 mand på Brh. Så der blev arbejdet igennem, til det sidste – med især “detaljerne”, som jo vanen tro, altid optager uforholdsmæssigt megen tid – førend disse billeder kunne tages, og – man således kunne glædes over synet af færdiggørelsen. “Chefen” – var så forbi i

Læs mere

Onsdags-Bafd.nyt, “på sporet af 109 & 110” mv..!

I onsdags udførte Finn og jeg ca. halvdelen af den rent armeringsmæssige klargøring, for gulvstøbningens etape- syd:Vi fik fremstillet udsparingskasse for senere støbning af køre-rampe ved vognhallens syd-dør,samt den midlertidige støbe-afslutnings-væg mod nord i spor 110, ved pt. sidste armeringsnet – således der også i 2′ etape kan opnås armeringsnet-overlapning,

Læs mere

Fotos fra årets Feldbahnertreffen i Holland den 7-9. oktober 2011

Her kommer et link til et lille udvalg af fotos fra årets Feldbahnertreffen, der foregik hos NSM, Nationaal Smalspoormuseum ved Valkenburgse Meer, Leiden, Holland den 7-9. oktober 2011. IBK deltog med 7 medlemmer ud af de ca. 150 deltagende fra hele europa. Det var et meget veltilrettelagt og flot arrangement, hvor

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #36-11 17/10:

Mogens og Carsten fortsatte med at bygge et stativ og motorhus til slagleklipperen. Per Børge fik malet sort på M24 og jeg fik renset båndsaven. Herefter bidrog vi også til arbejdet med montagen af de tunge dele. Delene er nu fæstnet sammen og mangler fuldsvejsningen. Sidste mandag blev mest brugt

Læs mere

Nyt fra Baneafdelingen d. 15-10-2011 Lørdag kørte vi ned på Brandhøj og arbejdede videre med vognhalsprojektet. Et større tog blev oprangeret bestående af M23, gravemaskinevognen, energivognen og banevognen. Velankommen på Brandhøj fik vi spændt laskeboltene i det spor som skal indstøbes i gulvet. Derefter forsatte vi med udlægning af grus,

Læs mere

Bafd-nyt, 08/10-11′

Lørdagen startede ud, med en vis Bafd.-logistisk udfordring, i form af fravær på M12-nøglen..Dette løstes dog på udmærket vis, ved at Jan glædeligvis tog med os på Brandhøj, på M23:-) Inden afgang fik Kenneth transporteret 700mm-skovlen op på energi-vognen,således den røde Salta derved noget lettere kunne udlægge, og placere groft

Læs mere