Sporlægning

M12 vinter

Snerydning med M 12 vinteren 2004/2005

I Baneafdelingen tager vi os af den løbende vedligeholdelse og renovering af baneanlægget, ligesom afdelingen forestår nyanlæg ved forlængelse af banen.
Strækningen blev fra start af lagt dels med skinner som IBK havde erhvervet sig fra roedyrkeres læssespor på Lolland, dels skinner købt og optaget fra Vandløse teglværk samt skinnerester og sporskifter fra andre forskellige teglværker. Skinnerne på hovedstrækningen var 6 meter lange, vejede 10-12 kg/meter og blev fæstnet til gamle sveller med spinkle spiger. Ballasten var stabilgrus i en ringe kvalitet idet økonomien i den nystartede klub var svag.

 

Resize of IMG_3449

Perronkanten forlænges på Plantagen trinbræt efteråret 2004

Senere skinner og sporskifter kommer fra steder som Køge-Ringsted banen 22 kg/meter og Maribo-Rødby banen 24 kg/meter, lagt på sveller af en langt bedre kvalitet og underlagsplader. Hele hovedstrækningen er i dag opgraderet til 12 meter lange skinner på hhv. 22 og 24 kg/meter.

Tidligere tunge sporbygningsopgaver ballastering med håndkraft er i dag afløst af sporbygning på bedding. De 12 meter færdige sporrammer løftes på deployere, fragtes til arbejdsstedet og kan her udlægges direkte på traceen. Der fyldes grus i sporet og vores DDR svellestoppemaskine benyttes til understopning af ballasten. På en god dag producerer baneafdelingen sporrammer.

 

Opgravning af gammel perronkant

Perronen på Flintebjerg renoveres foråret 2005

Vi råder i dag over en SALTA gravemaskine til disse tunge løft, ligesom klubben tilbage i 1996 købte en brugt Østtysk svellestoppemaskine af et brunkulsfirma for afløsning af understopning med trykluft der er både hårdt og besværligt.

Vi råder over et komplet banetog, der består af 2 stk. tidligere telegrafvogne fra forsvaret, sat op på en bogievogn og indrettet til værksteds- og værktøjsafdeling med el-værk, samt en mandskabsafdeling med varme, radio, kogeblus og kaffemaskine.

 

Nedgravning af ny kant

Opsætning af perronforkanter i beton på Flintebjerg trinbræt.

Primær trækkraft i afdelingen er M12, Kastrup Maskinfabrik A/S fra 1943, som på billederne ses i aktion forskellige steder på banen.

Afdelingens chef har ansvaret for banens tilstand og godkendelser og prioriterer derfor opgavernes vigtighed således at banen altid lever op til myndighedskravene.

Der arbejdes i store træk hver lørdag hvor vi kører ud fra Hedehusgården kl. ca. 10.

 

 

Fem_ege

End of line. Sydlige sporskifte på Fem Ege kun 100 meter fra broen. Der læsses grus 200

Broen1

Broen over vejen mellem Greve og Roskilde fra den gang den blev monteret. Skinnerne har siden ventet på at blive brugt..

All Rights Reserved - Hedelands Veteranbane / ibk.dk