Generalforsamling 2021

Kære medlemmer

Grundet Corona-pandemien og forsamlingsforbuddet, så afholdes årets generalforsamling den 6. marts kl. 10.30 via Teams. Som ved de fysiske generalforsamlinger, så er det muligt at komme på 15-20 min før og slå en sludder af – og få styr på teknikken med lyd og evt. billede. Se en kort vejledning i Teams. Bemærk dog at telefonnummeret ikke gælder os!

Link til denne fine guide fra “Sammenslutningen af Danske lokalarkiver” – tak for lån!

Bestyrelsen vil forsøge at sikre at generalforsamlingen på trods afvikles på bedste vis og der vil derfor blive udsendt vejledning i deltagelse via Teams, så alle har lejlighed til at lære “spillereglerne” når mødet foregår virtuelt. Metoden for afstemninger er under afklaring.

Tilmelding til generalforsamlingen udsendes via foreningens mail i god tid inden og medlemmer, der herefter tilmelder sig og har betalt deres kontingent rettidigt, får derefter tilsendt et link til mødet. Gæster velkomne efter aftale – men de har naturligvis ikke stemmeret.

Dagsorden, regnskab og andet materiale er at læse i foreningens blade “Tipvognen 5-20 og 1-21”

Denne side vil blive opdateret løbende.

Bestyrelsen