Kære gæst

Vi må fortsat IKKE køre tog, grundet Regeringens og Sundhedsstyrelsens generelle henstillinger i forbindelse med COVID-19.

Vi håber og forventer at vi kan komme med i Fase 3 af den kontrollerede genåbning, hvilket vil betyde at vi i begrænset omfang kan køre med passager fra den 14. juni. Vi ved endnu ikke om og hvor mange passagerer, vi må have om bord og hvilke tiltag vi skal gennemføre for at opfylde myndighedernes krav.

Vores sikkerhedgruppe arbejder med de forskellige tiltag, som vi forventer vil være nødvendige for en sikker togtur for vores passagerer.

Vores Trafikafdeling overvejer om vi kan forlænge sommersæsonen – måske helt til efterårsferien. Som en forening, der er helt afhængig af vores billetindtægter, vil de manglende køredage naturligvis påvirke vores økonomi og dermed muligheden for at renovere banen og vedligeholde vores materiel.

Savner man togturen ud i Hedeland så meget, at man ikke kan holde sig hjemme, har man muligheden for at blive medlem af veteranbanen og selv blive en del af holdet bag veteranbanen. HVB fik Høje Taastrup Kommunes foreningspris i september 2019 og alle er velkomne – også selvom man ikke har forudgående erfaringer med jernbanedrift. Se mere på https://www.ibk.dk/om-hvb/bliv-medlem/

Hjemmesiden vil blive opdateret straks vi har nyt om planerne.

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/kontrolleret-genaabning-af-danmark

All Rights Reserved - Hedelands Veteranbane / ibk.dk