Nyt fra maskinafdelingen #12-13 29/04:

Nogen af pladedelene til kedelindækningen på Vildmosen På dagholdet havde Bo færdiggjort pladerne til inddækningen til Vildmosen og malet delene. Fra Per har klubben modtaget en hel reol med mindre størrelser maskinskruer i både metrisk og tommer. Mads, Carsten og jeg fik monteret reol og skuffer oppe på loftet, så

Continue reading

Nyt fra Bafd 27-4-2013

I ugens løb har der givetvis været arbejdet på banen eller værkstederne næsten alle dage. Baneafdelingen har været aktiv onsdag, torsdag og lørdag og maskinafdelingen har bl.a. arbejdet på Vildmoselokomotivet og ikke mindst haft M25 ude at køre med nyrenoveret banemotor. Onsdag fik Lars og Ole kørt kasserede sveller til

Continue reading

Nyt fra maskinafdelingen #11-13 22/04:

Motorhuset er lige landet på plads igen… Mads og jeg startede aftenen i Gartnersektionen og fik ryddet buskads og småtræer rundt om lokomotiverne i spor 4, så de nu ser ud som noget vi passer på… Så kunne vi bagefter give en hånd med på M25. Motorhuset kom på plads

Continue reading

Bygningsdagen d. 20. april 2013

 Årets collage fra Årets bygningsdag 2013 Den årlige bygningsdag blev afholdt i fantastiskt forårsvejr med højt solskin allerede fra morgenstunden. Vi mødtes til morgenmad kl. 9 og derefter blev opgaverne fordelt. Der blev arbejdet frem til frokost, der sædvanen tro bestod af håndmadder fra byens lokale slagter. Til eftermiddagskaffen var der

Continue reading

Nyt fra maskinafdelingen #10-13 15/04:

Bo havde brugt eftermiddagen på Vildmosen og bl.a. fortsat arbejdet med inddækningen ved kedlen. Peter fik smurt gravemaskine. Lars og Carsten skulle udbore to præcisionshuller til et par koniske stifter på M25´s ny-nivellerede banemotor. De skal hjælpe med at angive motorens rette placering på konsollen til kommende generationer. Det blev en

Continue reading

Nyt fra Bafd 13-4-2013

Endelig er sne og frost forsvundet fra Hedeland og vi kan arbejde videre uden at skulle kæmpe med sammenfrosne materialer og frossent grus. I ugens løb var der blevet arbejdet med at få repareret stoppemaskinen, så den atter kunne bruges på sporanlægget på Brandhøj. Lars og Ole havde lavet en pasbolt,

Continue reading

Nyt fra maskinafdelingen #09-13 08/04:

Ole og Lars havde brugt eftermiddagen på at reparere det knækkede hovedstyr fra stoppemaskinen; Ole havde drejet et nyt gevindstykke og Lars drejet en pasning i styret, så det kan krympes sammen. Carsten, Peter, Mads og jeg startede med at fylde spildolie på en stor tromle, så vi kan få

Continue reading

Nyt fra Bafd 6-4-2013

I ugens løb har der været arbejdet flittigt i baneafdelingsregi. Tirsdag fik Lars og Kenneth lavet vores ballastkost færdig og testet den med et godt resultat. Den er monteret som et redskab på minigraveren og er i stand til at feje svellerne helt rene. Ved samme lejlighed fik de også monteret en

Continue reading

Smalfilm fra Faxe kalkbrud

FJ I. Fakse Kalkbrud. — Febr.1960  evp.dk Kære Blog-læsere Jeg ved ikke om I allerede kender denne film. Det er en af Poul Adamsens gamle smalfilm. Når I ser den, er det altså ikke jer, der trænger til briller – filmen er ekstremt uskarp. Det bliver lidt bedre hen mod

Continue reading

Nyt fra maskinafdelingen #08-13 01/04:

Denne aften var der indkaldt til afklaringsmøde i Mafd. vedr. løsningsmodellerne for at frembringe en brugbar brændstofpumpe til M24. Der var stor enighed om fortsat at forsøge flere spor samtidigt. Fire flotte nitter; den ene undersænket for at give plads til et beslag. Vi var 11 fremmødte, der derfor ikke kom

Continue reading

Nyt fra Bafd 30-3-2013

Dagen startede tidligt med ombygning af det hydrauliske system på minigravemaskinen, så den kan køre med det hydrauliske stoppeaggregat, der efterhånden er klar til brug. Sideløbende med dette fik vi med den gule gravemaskine flyttet M25’s banemotor over til værkstedsremisen. Den er blevet renoveret ud i byen og er nu klar til montage

Continue reading

Skinnebanen på Rømø

I mandags pjækkede jeg fra Arbejdsaften og befandt mig i stedet på Rømø, sammen med fruen, i anledning af påsken. Som et plaster på såret har jeg opdateret mit indlæg fra TIPVOGNEN 2.09: En lille fortælling fra fotoalbummet: Forleden sad jeg og bladrede i min mors gamle fotoalbum, hvor jeg

Continue reading

Nyt fra Bafd 26-3-2013

Tirsdag fortsatte vi oprydningen på Brandhøj. Denne dag var det fra maskinafdelingens godsvogn vi fik hentet gamle motorer og andre reservedele og fik lagt dem på paller. Vi kunne holde lige ved siden af godsvognen med minigraveren og læsse direkte overpå Storebæltsvognen for videre transport til vognhallen. Vi fik dog ikke flyttet

Continue reading

Nyt fra Bafd 23-3-2013

Ganske usædvanligt for slutningen af marts kunne vi i går vade rundt i sneen på Brandhøj og det satte sine begrænsninger for, hvad vi kunne udføre af arbejder. Jorden var stivfrossen så udgravning til de kommende spor inde i hallen var ikke mulig. Derfor benyttede vi muligheden til at få tømt den ene af

Continue reading

Nyt fra Bafd 17-03-2013

Lørdag arbejdede vi videre med sporanlægget i vognhallen på Brandhøj. Inde i hallen fik vi gravet sporkassen ud til spor 107 og bagefter fik vi bygget de resterende knapt 24 m spor, som er adgangssporet til skydebroen. Desværre holdt der en gravemaskine i vejen, og det kolde vejr gjorde det

Continue reading