Nakskov Sukkerfabrik M24

Et af klubbens første lokomotiver, Nakskov sukkerfabrik M24 er færdigrestaureret og et enormt restaureringsabejde er tilendebragt. Lokomotivet, et 4 cylindret dieselelektrisk lokomotiv, fremstår funklende nyt, som var det netop kørt ud fra sit produktionssted: Nakskov sukkerfabriks værksted tilbage i 1962, i lysegrå og sort bemaling.

Lokomotivet var i første omgang klar i 2003, men efter få køreture konstateredes overslag jævnstrømsmotoren, så lokomotivet måtte adskilles igen. Banemotoren er omviklet og dynamoen udvasket og omlakeret ved DSBs komponentværksted i København.Begge dele er genmonteret og M24 har kørt sine første plantog på banen i 22 år!
Dieselmotoren er hovedrenoveret, mekaniske og ikke mindst de elektriske dele adskilt og repareret, ligesom alle pladedele er blevet sandblæst og malet.

M24 fakta

Bygget ved Nakskov sukkerfabriks eget værksted i 1962 og kørte frem til nedlæggelse af banerne som nr. 24.

Efter nedlæggelsen i 1968 henstod lokomotivet ved ophugningsfirmaet Petersen og Albeck i Sydhavnen, københavn sammen med de øvrige lokomotiver fra banerne omkring Nakskov sukkerfabrik.
Ihærdige IBK medlemmer samlede, bl.a. ved hælp af andelstegning på helt ned til 2 kroners andele, de 4.500 kr. sammen som lokomotivet kostede.

D. 28 april 1976 forestår Sjællandske Ingeniør regiment transporten fra Sydhavn og M24 ankommer til Hedehusgården. Efter et eftersyn, benyttes lokomotivet til banekolonnens tog.
En vinter nogle år senere frostsprænger motoren, og maskinen hensættes, afventende bedre tider og værkstedsforhold.

Efter remisen er bygget, påbegynder nogle medlemmer adskillelsen, men reparationen opgives. I 2003, efter mere end 20 år ude af drift, kommer M24 på arbejdsprogrammet og restaureringen gennemføres ned til mindste detalje. M24 benyttes fra 2005 i den daglige drift, til fremførsel af plan- og særtog.