Materiel i drift

Lokomotiver og vogne vi råder over, er samlet helt tilbage fra klubbens start i 1975. HVB ejer størsteparten af lokomotiver og vogne der udgør grundstammen i materielparken og de der benyttes til fremførsel af planlagte tog i kørselssæsonen samt særtog året rundt.

En del af lokomotiverne er i privat eje, men fælles for disse lokomotiver er at de er i Industribaneklubbens varetægt på låneaftaler, så længe de er stationeret på banen.

Vedligeholdelsen af materiellet står Industribaneklubbens medlemmer for at gennemføre.

3 Vildmosetilsynet No 3, damp.

Fabrikat: Orenstein & Koppel, Berlin Tyskland. Byggenr. 7459 Byggeår: 1921 Akselfølge: Ct, ingen flange på midterste hjulsæt.Vægt: 8,5 t. Hedeflade: 13,5 m2. Risteareal: 0,35 m2 Ydelse: 40 Hk. Ejer: Industribaneklubben. Historie: Leveret april 1921 til Det Danske Hedeselskab, Har frem til 1940 kørt i et større antal mergelselskaber i Jylland og fra 1940-67 i Store- og Lille Vildmose. I privat eje fra 1967 og frem til 1996 hvor Industribaneklubben IBK købte lokomotivet og påbegyndte restaurering der afsluttedes i 2008. Da den oprindelige kedel fra 1921 er tæret, har lokomotivet fået monteret en nyfremstillet kedel fra Lonkwitz i Tyskland. No.3 blev klar til drift lige før jubilæet 20. maj 2017

D 13, VBV Motorvogn

Fabrikat: Bygget på Vandbygningsvæsenets eget værksted. Byggeår:ca. 1950 Akselfølge: 1A Oprindelig sporvidde: 785 mm Vægt: ca. 3 t. Motor: Fordson, 4 cyl. vandkølet diesel på 55 hk Passagerkabine er godkendt til 8 personer. Ejer: Hedelands Veteranbane Historie: Ved en aktion i 1982 solgtes vognen til Fårup Sommerland, der overlod HVB køretøjet i 1992. Gennemgribende istandsat, omsporet til 700 mm og køreklart i 2011.

Da 7, damp.

Fabrikat: Henschel & Sohn A/G, Kassel, Tyskland. Byggenr. 18449 Byggeår: 1921 Akselfølge: Dt Vægt: 16 t Kedel: 13 atm. Ydelse: 80 Hk. Ejer: Danmarks Tekniske Museum, Helsingør. Historie: Leveret til A/S De Danske sukkerfabrikker, Assens sukkerfabrik, Fyn. Overførtes i 1934 til Maribo og i 1935 til Sakskøbing hvor det kørte til banen nedlagdes i 1966. IBK fik i 2002 fremstillet en fabriksny kedel til Da 7.

M 24, diesel/elektrisk

Fabrikat: Nakskov sukkerfabrik, Nakskov, Danmark. Byggenr. ? Byggeår: 1962 Akselfølge: C, ingen flange på midterste hjulsæt. Vægt: 12 t. Motor: 4 cyl deutz F4M716. Ydelse: 102 Hk. Banemotor: 75 hk. Ejer: Hedelands Veteranbane. Historie: Bygget i eget værksted ved A/S De Danske sukkerfabrikker, Nakskov sukkerfabrik, Lolland. Solgt til jernhandler ved nedlæggelse af banerne i 1968.

M 25, diesel/elektrisk.

Fabrikat: Frichs, Århus, Danmark. Byggenr. 656 Byggeår: 1959 Akselfølge: D Vægt: 16 t Motor: 8 cyl diesel, 8115 CC. Ydelse: 135 hk, banemotor 108 hk. Ejer: Hedelands Veteranbane. Historie: Leveret til A/S De Danske sukkerfabrikker, Sakskøbing som E4. Overflyttedes til Nakskov sukkerfabrik som nr. 25. Kørte på det omfattende roebanenet mellem avlere og fabrik. Solgt til jernhandler ved nedlæggelse af banerne i 1968. Gennemgik i 2016 en gennemgribende renovering af både dynamo og dieselmotor.

M23, diesel/hydraulisk.

Fabrikat: Deutz, Tyskland. Byggenr. 56320 Byggeår: 1956 Akselfølge: B Motor: 4 cyl luftkølet deutz A4L514. Ydelse: 55 Hk. Ejer: Hedelands Veteranbane. Historie:Leveret til cementfabriken “Rørdal” ved Ålborg, hvor det som nummer 505-713, senere 510-523 hvor det kørte med kulvogne på banen mellem havn og fabrik. Ved nedlæggelse af banen i 1980 solgtes lokomotivet til en maskinhandler, hvorfra IBK i 1982 erhvervede det.

Melisvogne: Nr: 32, 9, 62

Melisvognene er renoveret så de fremstår som originale vogne, der anvendtes til transport af melissække. De fleste melisvogne der i dag eksisterer, har overlevet som hønsehus, fiskehytte eller udhus.

Personvogne litra C: 210, 260, 379, 411, 523, 827

Alle HVB’s personvogne er opbygget på eget værksted på basis af rammer, bogier og øvrige dele fra oprindelige åbne roevogne, herfra vognnummeret . Alle vore vogne er enten åbne eller med tag, men vi har planer om bygning af helt lukkede vogne.

Personvogne litra C: C1 og C2

HVB’s nyeste egenproduktion af personvogne er opbygget helt fra bunden på eget værksted 2004-2005 som en længere kopi af C379, der oprindelig var en åben roevogn. C1 og C2 er forlænget med et ekstra sæt sæder, der i øvrigt er en ny og forbedret type med bredere sædelister.

Roevogne: Nr: 1684, 1758, 3907

Roevognene på HVB er renoveret så de fremstår som originale vogne, der anvendtes til transport af roer. Hver vogn kunne laste ca. 4 tons roer. For at øge lasten monteredes kæpskinner oven på vognsiderne. Der blev i roebanernes tid produceret ca. 3000 vogne, hvoraf kun omkring 20 stadig er bevaret.

All Rights Reserved