Nyt fra Bafd 18-06-2016

  For et par uger siden udskiftede vi træktømmeret i det nordlige sporskifte på Rubjerg. Denne lørdag var det så træktømmeret på det sydlige sporskifte, der stod for tur. Efter et par timers arbejde var det udvekslet uden de helt store problemer, og vi havde derfor god tid til dagens

Læs mere

Nyt fra Bafd 28-5-2016

Lørdagen blev brugt til sporarbejde på Rubjerg st. Begge sporskifter skulle have udvekslet svellerne ved trækbukken, da det er af stor betydning for sikkerheden, så tungerne i sporskiftet holdes fast under passage af en tog. Derfor skal svellerne som trækbukken sidder monteret på også være af høj kvalitet. Vi startede dagen

Læs mere

Nyt fra Bafd 21-5-2016

    Lørdagens fremmøde i Baneafdelingen var begrænset til to mand, men programmet var omfattende og en del af aktiviteterne skulle udføres inden dagens dampsærtog skulle afgå fra Hedehusgård kl 13.30. Vi kørte til Brandhøj og læssede vores to ballastvogne med grus. Dette blev aflæsset i det ny-understoppede spor ved km 1,2 samt

Læs mere

Nyt fra Bafd 5-5-2016

Efterårets sporombygning sluttede lige syd for overkørslen ved Knallertvejen. Selve overkørslen var ikke blevet ombygget pga. den efterfølgende juletrafik og senere blev vejret noget ustabilt med frost i perioder. Nu er alt dette historie og med udsigt til at plantogene starter om en uges tid, så var det nu sidste

Læs mere

Torsdagsbilledet #55

Vi har igennem årene på HVB forbundet mange af vores bygninger med spor. Det har ikke altid været lige let at få sporgeometrien til at passe og af og til har vi også arbejdet med materialer, der kunne have været bedre. Sporarbejde foran den store remise i 1986. Søren Hein

Læs mere

Bafd 28/03-16:

Planlægning af dagens arbejde, der starter ved drejeskiven… Da denne mandag var 2. påskedag, så var det nærliggende at flytte lørdagens Bafd til her, da medlemmerne den lørdag i stedet sad bænket rundt de fyldte påskeborde hos familien… Men arbejdet skal jo gøres og et fint fremmøde viste da tydeligt

Læs mere

Torsdagsbilledet #47

Ingen steder i Danmark har aktive jernbaneinteresserede haft mulighed for at lægge spor på så meget nyanlagt trace som i Hedeland. Her er vi ved kurven lige nord for km. 4,0. Det første sted på HVB, hvor vi anvendte forskudte stød i en kurve. Billedet er taget i det meget

Læs mere

Torsdagsbilledet #45

En af de større ændringer i vores banes linjeføring skete i 1996, da den meget lavtliggende og ofte stærkt vandlidende strækning nedenfor rampen blev hævet og rettet ud. Det foregik med hjælp fra vores æresmedlem Bent Klingenberg. Han har hjulpet os (og mange andre veteranklubber) på en facon, der kun

Læs mere

Torsdagsbilledet #40

Når dette torsdagsbilledet offentliggøres, er det nok de færreste, der har tid til at tjekke HVB-bloggen. Når kalenderen viser 24. december er der meget andet at gøre! Men ingen skal snydes for torsdagsbillede nummer 40 – juleaften eller ej. Slet ikke når billedet viser Hedeland, som det så ud en

Læs mere

Torsdagsbilledet #39

Dette billede fra 1990 kan udstråle samme kaos, som der var i landegrænserne rundt om i Europa i netop det år. Nogle vil måske sige, at det også udmærket kunne illustrere ordsproget ‘for mange kokke fordærver maden’. Men sporet de mange flittige medlemmer er i gang med at bygge på

Læs mere

Torsdagsbilledet #38

Vi har før set billeder fra strækningen over Sletten. Her er endnu et. Morten Banke og Nils Bloch er i fuld gang med at fordele lasker og spirg til 24 kg. skinner fra klubbens Bedford-lastbil. IBK har været ejer af et par lastbiler igennem tiderne og alle medvirkede (trods deres

Læs mere

Torsdagsbilledet #36

Puha! Det var hårdt. En gruppe aktive medlemmer puster ud en forårsdag i 1995. Opgaven har været at understoppe kurven ovenfor rampen lige syd for Hedehusgård station. Vi er et par år før vi anskaffede vores østtyske understopningsmaskine, der lettede stoppearbejdet betydeligt. Medlemmerne har derfor god grund til at være

Læs mere

Nyt fra Bafd 25-7-2015

Lørdag formiddag var der varslet nærmest efterårsagtige tilstande med blæs og regn, så vi kørte direkte i ly i vognhallen på Brandhøj. Ikke for blot at afvente tørvejret senere på dagen, men for at udnytte tiden til et par indendørs opgaver. Første opgave var at etablere en ekstra 600 mm

Læs mere

Nyt fra Bafd 18/7

På en varm sommerdag drog fem mand fra baneafdelingen ud i Hedeland – fire gamle og en ny. Første stop var Brandhøj, hvor vi hentede sveller og energivogn. Resten af dagen tilbragte vi mellem km. 1,7 og 2,0 hvor vi udførte beskæring af buskads, skiftede sveller og justerede skinnestød. Lige

Læs mere

Nyt fra Bafd 11/7-15:

Redacteuren tog med Bafd på opgave på en af de få sommerdage indtil nu. Det startede lidt gråt, men sidst på dagen var vi nær hedeslag. Bafd bestod denne dag af Kenneth, Lars samt Redacteuren og senere dukkede et nyt medlem, Benjamin op og gav en hånd med til dagens

Læs mere