Mafd- & Bafd-nyt, vinterferieudgaven

Mafd- & Bafd-nyt, vinterferieudgaven Onsdag arbejdedes videre på D13, mens Finn og jeg tog banetoget til Brandhøj for savning + transport af sveller op på gården, til brug for snarlig svelleudskift i 2 sporskifter.Dagen afsluttedes med fræsning af kvadrantklodser til Da7&Fredag besøgtes Kristian fra www.rentalok.dk , som meget prisværdigt udførte

Læs mere

Mafd 26/2 Lige de sidste billeder fra lørdagens arbejder;-)

Lige de sidste billeder fra lørdagens arbejder;-) /LLZ

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #08-11 21/02:

                              Grundig rengøring af Stanko boremaskinen “Russeren” Lørdagen havde Carsten og Sven Erik nedvasket Stanko-maskinen og vi fortsatte med opgaven; Carsten fik repareret bremsen og påfyldt olie på bremsemotoren. Sven Erik og jeg afvaskede planet grundigt og rengjorde alle render. Carsten fik ryddet op i store dele af pallereolen og senere

Læs mere

Flot link og billeder om Assens Roebane

Hej Alle Hvis ikke man allerede har set nedenstående, så bemærk især sidste, betagende billede – og den i øvrigt generelt “ekstravagante udførsel” af vognsiden. (arbejderne på sådanne udflugter, har nok kunnet nøjes med renskurede roevogne, modsat det finere klientel;-) http://historiskatlas.dk/Sukkerroejernbane Efter også at have set de øvrige billeder (du

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #07-11 14/02:

 Det første løft med kaffemøllerne for at placere rullerne under søjleboremaskinens fod. Efter et udmærket møde i Mafd i lørdags, blev det blandt andet vedtaget at flytte den 4 tons tunge Stanko søjleboremaskine til en placering ud fra væggen langs nitte-reolen. Dette ville frigive plads på midtersporet i værkstedet, samt

Læs mere

Ballonfærd over Hedeland 12. februar 2011-02-15

Denne dag adskilte sig markant fra både dagene før og (viste det sig) efter; pludselig kom der efter dage med blæst og sne en smuk og solbeskinnet dag. Poul havde adviseret Bjarne og mig (– det legendariske juletogsmandskab på Da7, lørdag den 18. december 10, hvor vi fik tømt vandkasser

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #06-11 07/02:

  Jan og Bjarne fik malet rødt på fronten og lågerne til D13 og senere sammen med Per i træværkstedet, hvor der venter mange lister på afslibning og lakering. Carsten, jeg og Sven Erik til assistance fik fjernet “amagerhylderne”, nedkoblet gangtøjet i venstre side og fjernet bremsetrækket på M24. Der

Læs mere

Nyt fra Mafd. & Bafd. – “kombi-edition” lørdag 7/2-2011

Lørdagens gøremål stod primært i deploy-bogierne tegn – for Storebæltsvognen;Finn, Sven-Erik og undertegnede forestod savning af vinkeljern mv. herfor, og Steffen sammensvejsede delene. Bo og jeg afmonterede højre side af Da7’s gangtøj mhp. på fremstilling af nye bøsninger og bolte herfor. Imens gik Jørgen videre med 400V-stikopsætningen, på den vestlige

Læs mere

Indkaldelse til møde i Maskinafdelingen lørdag 12. februar kl. 13

Maskinchefen indkalder til det årlige møde i Maskinafdelingen i Damp á lørdag 12. februar kl. 13, så vi kan have en arbejdsplan klar til Generalforsamlingen den 5. marts kl. 10 i Hedehuset. Vel mødt!

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #05-11 31/01:

Mogens og Sven Erik begyndte på opmåling og konstruktionen af påstigningsbøjler til togførervognene. Carsten svejsede vognbeslag og Mikkel Møller kom forbi med gamle optegnelser fra dengang vi adskilte D13. Det kan være vi kan få brug for dem, når vi skal finde ud af hvor de 112 vindueslister skal placeres.

Læs mere

Nyt fra Baneafdelingen 29-1-2011

I lørdags fik vi kørt diverse materialer ned til vognhallen på Brandhøj, inden vi kastede os ud i møderækken bestående af aktivmøder i bane- og bygningsafdelingen. Resultatet af disse møder var en arbejdsplan, som vil blive vedtaget på generalforsamlingen. Efter møderne fortsatte arbejdet med ombygning af Storebæltsvognen til fladvogn for

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #04-11 24/01:

Vi startede aftenen med kaffe og film: fra BahnTV var en god reportage fra Jernbanemuseet i Utrecht, Holland. Det så rigtig spændende ud. Derefter gik alle mand i gang med D13; Per og Mogens fortsatte arbejdet med at få frontrammen til ruden på plads. Det gav mange hovedbrud at få

Læs mere

…også andre smalsporede baner kæmper med overkørsler og drejeskiver

Kenneth har sendt dette link fra Östra Södermanlands Järnväg: Snerydning af både overkørsel og drejeskive for at kunne vende et sæt deployer med et sporskifte. Har vi set næsten det samme ved en bane nær os? Se siden her: http://www.oslj.nu/ De normalsporede baner har fundet deres løsninger på sneproblemer i sporskifter

Læs mere

Nyt fra Baneafdelingen 22-1-2011

Kære alle. Heldigvis havde varmen i den forløbne uge fået smeltet det meste af sneen i Hedeland, så i går kunne vi uden problemer køre direkte ud til Brandhøj. Dagens arbejde bestod i klargøring af elementvognen fra Storebælt, så den kunne transporteres op på Hedehusgården, hvor den videre     ombygning til transportvogn

Læs mere

Videoklip fra Juletog 12.December

se her: http://www.youtube.com/watch?v=HJ4VeGNdsM8

Læs mere