Bafd arbejder uge 31

Torsdag aften kørte vi en tur på banen og udnyttede det gode vejr til at lave forskellige vedligeholdelsesopgaver. Undervejs slog vi græsset på perronerne, smurte sporskifter, klippede diverse grene, som hang ind i profilet og ikke mindst fik malet vores kilometersten med hvid betonmaling. Arbejdet skred hurtigt frem, men på

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #29-11 01/08:

Bjarne og Per fik monteret en fast lader i D13 for tilslutning til fremmednet. Så klarer den sig nok, trods den svage generator. Kabeltrækningen var ikke helt ukompliceret, så det tog en aften. Jan fik svejset og malet forhjulets akselstyr. Jeg fik atter afprøvet bemalingsoplæg til fladvognen. Steffen kom forbi

Læs mere

Uge 30 i Bafd & Mafd

Tirsdagen brugte Finn og jeg på gravning af afvandingskanaler på begge sider ved vognhal på Brh. Onsdag udførte holdet af samme dags navn, bl.a. påmontering af trinbrædder og forreste trækkrog på D13. På maskinværkstedet fik Ole drejet bøsninger krympe-mål, på 1/100-del’s nøjagtigthed!Imens fik jeg færdigfræst slør-afhjælpende lejn til Da7, efter

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #28-11 18/07:

Bjarne, Jan og Per syslede med D13; det blev konstateret at den oprindelige generator leverer lidt bedre ladestrøm end den, der fulgte med fra traktoren. Den blev derfor udskiftet. Den har dog ikke overskud til at lade, hvis lyset også er tændt. Jan fik fremstillet et nyt mellemstykke til akselkassestyr

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #27-11 18/07:

Carsten og Anders arbejde videre med den sidste af akslerne til M24. De store gevind er blevet rettet op, såvel som et par af boltene er renoveret. De venter nu på nye rullelejer, idet 4 ud af 6 lejer er rust-ramte. Der er derfor bestil nye hjem. Bo er blevet

Læs mere

Hedeland i regnvejr: Vi har verdens bedste publikum!

Efter en lørdag med sol og sommervejr, så startede søndagen med regnvarsler fra DMI og vådt vejr fra morgenstunden. Forventningen til dagens passagertal var derfor ikke ret høje hos personalet på denne dags tog. Da motortoget kørte afsted med en del passagerer, steg optimismen – men da alle pladser nærmest

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #26-11 11/07:

Kenneth A afmonterede det punkterede dæk på Saltaén ud på Brh. Ventilen var blevet mør. Per Børge fik bl.a. monteret D13 skilt og tilpasset den højre førerrumsdør, der bandt lidt. Bo tilpassede lejn til lejekasserne på M24, som Carsten monterede, mens jeg rensede slag og lejer for gammel Lollandsk roe-fedt.

Læs mere

OM: Jernbanen på Saltholm

Efter det oplyste skulle Kystartilleriregimentets jernbane på Saltholm være bygget i 1914 af materialer og materiel (herunder et motorlokomotiv) fra et Lollandsk roebaneselskab. Det er oplyst, at lokomotivet blev udskiftet i 1916. Lokomotivet på det eneste kendte fotografi (fra 1917) er dampdrevet med kædetræk til akslerne. Tilsyneladende har man monteret

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #25-11 04/07:

Bjarne, Jan og Per Børge finjusterer for tiden detaljerne på D13 og denne aften hjalp Kenneth P også til med at topgejle kareten, som blev poleret og fik ruderne pudset. Jan og Kenneth A forsøgte en reparation af kompressoren, hvor et relæ tilsyneladende ikke fungerer længere. Carsten havde Anders med og

Læs mere

Invitation til International Feldbahntreffen d. 7. til 9. oktober 2011

Kære medlem Nedenfor ses indbydelse og program for feldbanetræffet i Valkenburg, hvis du er seriøst interesseret i at deltage, er det nu ved at være på tide at du får søgt tilladelse hos din værge, samlever etc.   Årets “International Feldbahntreffen” finder sted hos Nationaal Smalspoormuseum i Valkenburg (Holland) i

Læs mere

Onsdagsholdet 29. juni 2011

Til redacteuren Så sænker feriefreden sig over aktiviteterne med D 13, men lidt sker der da. Da den ikke bremsede optimalt på prøveturen, blev bremserne efterjusterede. En efterfølgende prøvetur viste, at bremserne nu fungerer som de skal. På prøveturen blev der eftersøgt efter støj i undervognen, men der var ikke

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #24-11 27/06:

 Den nye, flotte kulgård  Passagerkabinens luksusforhold  det flotte instrumentbord i D13 Måske var det det gode vejr, der gav en stille aften på værkstederne. Bo arbejdede med vedligehold på No 3 og Carsten afrensede lejer på M24 og Per Børge arbejdede med småsager på D13, herunder en loftlampe til førerrummet. Jeg

Læs mere

Artikel i Lokalavisen fra den travle dag i Pinsen

http://dinby.dk/hedehusene/veteranbanen.-dejlig-dag-i-hedeland-0?minby=hedehusene

Læs mere

SIDSTE NYT! Succesfuld prøvekørsel af D13

  Til Redacteuren Så oprandt endelig den længe ventede dag hvor en næsten færdig D13 skulle ud på prøvetur. Første del af dagen gik med rydning af spor, så D13 kunne komme ud på banen, og med flere småpillerier ved klargøring. Så kørte D13 ud til præsentation.  Bemærk den fine

Læs mere

Mafd & infrastruktur-nyt, uge 24

Sidste uge tildannede Bo og Carsten ny bladfjerder til erstatning for den knækkede.Den til formålet tilvejebragte fjeder der forninden var fræst til på mål, blev ved opvarmning først bøjt i facon, dernæst via dertil fremstillet træk-værktøj, forsynet med den i midten tilhørende styretap.Efterfølgende hærdedes fjeder, således fastholdelse af dens nye

Læs mere