Nyt fra Baneafdelingen d. 10-9 De sidste par lørdage har vi arbejdet videre med sporlægningen i vognhallen på Brandhøj. I den vestlige side af hallen skal der ligge to spor på hver 37,5 m, som er indstøbt i betongulvet. Vi bruger nogle 17 kg skinner, som desværre kræver en del

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #33-11 12/09:

Carsten fremstillede en skinne til ophængning af de store nøgler til værkstedsvæggen og jeg fik den sandblæst. Bjarne og Per Børge fortsatte med installation af vinduesviskere og hornomskifter i M24. Flere var vi ikke.  Mon de andre lå derhjemme og slog mave efter den overdådige mængde stegt flæsk med nye

Læs mere

Plantog K11 – sæsonens sidste dag 11/9

Efter et forrygende år med mange glade rejsende, må vi konstatere at den nye, flotte naturlegeplads/træningsbane har givet vores bane et helt nyt mål og rejsemønster. Lad billederne her tale for sig selv og så siger redacteuren tak for mange herlige køredag på banen! Nu er det bare at glæde

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #32-11 29/08:

Carsten arbejdede videre på montage af kontralodder på slagleklipperen. Der bliver plads til ca. 12 lodder af 40 kg. Så skal det testes om det er tilstrækkeligt. Per og Jan færdiggjorde skift af kontakter til starter og så på, hvad der evt. skal skiftes af ledninger. Så gik Per til

Læs mere

Ny smalsporsbane i Mønsted kalkminer!

 Foto: Flemming Christensen. De nye lokomotiver fra Alan Keef sættes på skinnerne. Se klip fra TV midt Vest her:  Tørvevogne fra Fuglsø mose? (2007)  De oprindelige skinner, skjult i græs. Bemærk at de nok er ryddet bort nu for at gøre plads til de nye (2007).  De flotte modeller (næsten

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #31-11 22/08:

 Slagleklipperen er nu på værkstedet for ombygning! SÅ er slagleklipperen endelig kommet ind på værkstedet, således at den forhåbentlig kan blive køreklar til næste års ”havearbejde” Carsten brugte således aftenen på at tegne og regne på et stativ hvorpå kontravægtene kan placeres. Han og jeg fik dog også startet på

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #30-11 15/08:

Først var der jo lidt efteroprydning efter den vellykkede Grillfest i lørdags, så var der kommet en reklamation på M24; den kunne ikke starte søndag morgen, så plantoget blev i stedet fremført af M23. Det var jo noget ærgerligt, nu M24 lige var kommet på skinnerne igen. Carsten og jeg

Læs mere

Grillaften og indvielse af D13 d. 13. august 2011

 M24 passerer lige før Duskely Så blev det igen endelig tid til Industribaneklubbens traditionsrige Grillaften, hvor vi hvert år forsøger at kunne fremvise et godt resultat af de mange arbejdsdage, der er blevet lagt i løbet af året til vores familier. I år kunne man således både fremvise M24 med nyafdrejede

Læs mere

Bafd arbejder uge 31

Torsdag aften kørte vi en tur på banen og udnyttede det gode vejr til at lave forskellige vedligeholdelsesopgaver. Undervejs slog vi græsset på perronerne, smurte sporskifter, klippede diverse grene, som hang ind i profilet og ikke mindst fik malet vores kilometersten med hvid betonmaling. Arbejdet skred hurtigt frem, men på

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #29-11 01/08:

Bjarne og Per fik monteret en fast lader i D13 for tilslutning til fremmednet. Så klarer den sig nok, trods den svage generator. Kabeltrækningen var ikke helt ukompliceret, så det tog en aften. Jan fik svejset og malet forhjulets akselstyr. Jeg fik atter afprøvet bemalingsoplæg til fladvognen. Steffen kom forbi

Læs mere

Uge 30 i Bafd & Mafd

Tirsdagen brugte Finn og jeg på gravning af afvandingskanaler på begge sider ved vognhal på Brh. Onsdag udførte holdet af samme dags navn, bl.a. påmontering af trinbrædder og forreste trækkrog på D13. På maskinværkstedet fik Ole drejet bøsninger krympe-mål, på 1/100-del’s nøjagtigthed!Imens fik jeg færdigfræst slør-afhjælpende lejn til Da7, efter

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #28-11 18/07:

Bjarne, Jan og Per syslede med D13; det blev konstateret at den oprindelige generator leverer lidt bedre ladestrøm end den, der fulgte med fra traktoren. Den blev derfor udskiftet. Den har dog ikke overskud til at lade, hvis lyset også er tændt. Jan fik fremstillet et nyt mellemstykke til akselkassestyr

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #27-11 18/07:

Carsten og Anders arbejde videre med den sidste af akslerne til M24. De store gevind er blevet rettet op, såvel som et par af boltene er renoveret. De venter nu på nye rullelejer, idet 4 ud af 6 lejer er rust-ramte. Der er derfor bestil nye hjem. Bo er blevet

Læs mere

Hedeland i regnvejr: Vi har verdens bedste publikum!

Efter en lørdag med sol og sommervejr, så startede søndagen med regnvarsler fra DMI og vådt vejr fra morgenstunden. Forventningen til dagens passagertal var derfor ikke ret høje hos personalet på denne dags tog. Da motortoget kørte afsted med en del passagerer, steg optimismen – men da alle pladser nærmest

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #26-11 11/07:

Kenneth A afmonterede det punkterede dæk på Saltaén ud på Brh. Ventilen var blevet mør. Per Børge fik bl.a. monteret D13 skilt og tilpasset den højre førerrumsdør, der bandt lidt. Bo tilpassede lejn til lejekasserne på M24, som Carsten monterede, mens jeg rensede slag og lejer for gammel Lollandsk roe-fedt.

Læs mere