Nyt fra maskinafdelingen #07-11 14/02:

 Det første løft med kaffemøllerne for at placere rullerne under søjleboremaskinens fod. Efter et udmærket møde i Mafd i lørdags, blev det blandt andet vedtaget at flytte den 4 tons tunge Stanko søjleboremaskine til en placering ud fra væggen langs nitte-reolen. Dette ville frigive plads på midtersporet i værkstedet, samt

Læs mere

Ballonfærd over Hedeland 12. februar 2011-02-15

Denne dag adskilte sig markant fra både dagene før og (viste det sig) efter; pludselig kom der efter dage med blæst og sne en smuk og solbeskinnet dag. Poul havde adviseret Bjarne og mig (– det legendariske juletogsmandskab på Da7, lørdag den 18. december 10, hvor vi fik tømt vandkasser

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #06-11 07/02:

  Jan og Bjarne fik malet rødt på fronten og lågerne til D13 og senere sammen med Per i træværkstedet, hvor der venter mange lister på afslibning og lakering. Carsten, jeg og Sven Erik til assistance fik fjernet “amagerhylderne”, nedkoblet gangtøjet i venstre side og fjernet bremsetrækket på M24. Der

Læs mere

Nyt fra Mafd. & Bafd. – “kombi-edition” lørdag 7/2-2011

Lørdagens gøremål stod primært i deploy-bogierne tegn – for Storebæltsvognen;Finn, Sven-Erik og undertegnede forestod savning af vinkeljern mv. herfor, og Steffen sammensvejsede delene. Bo og jeg afmonterede højre side af Da7’s gangtøj mhp. på fremstilling af nye bøsninger og bolte herfor. Imens gik Jørgen videre med 400V-stikopsætningen, på den vestlige

Læs mere

Indkaldelse til møde i Maskinafdelingen lørdag 12. februar kl. 13

Maskinchefen indkalder til det årlige møde i Maskinafdelingen i Damp á lørdag 12. februar kl. 13, så vi kan have en arbejdsplan klar til Generalforsamlingen den 5. marts kl. 10 i Hedehuset. Vel mødt!

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #05-11 31/01:

Mogens og Sven Erik begyndte på opmåling og konstruktionen af påstigningsbøjler til togførervognene. Carsten svejsede vognbeslag og Mikkel Møller kom forbi med gamle optegnelser fra dengang vi adskilte D13. Det kan være vi kan få brug for dem, når vi skal finde ud af hvor de 112 vindueslister skal placeres.

Læs mere

Nyt fra Baneafdelingen 29-1-2011

I lørdags fik vi kørt diverse materialer ned til vognhallen på Brandhøj, inden vi kastede os ud i møderækken bestående af aktivmøder i bane- og bygningsafdelingen. Resultatet af disse møder var en arbejdsplan, som vil blive vedtaget på generalforsamlingen. Efter møderne fortsatte arbejdet med ombygning af Storebæltsvognen til fladvogn for

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #04-11 24/01:

Vi startede aftenen med kaffe og film: fra BahnTV var en god reportage fra Jernbanemuseet i Utrecht, Holland. Det så rigtig spændende ud. Derefter gik alle mand i gang med D13; Per og Mogens fortsatte arbejdet med at få frontrammen til ruden på plads. Det gav mange hovedbrud at få

Læs mere

…også andre smalsporede baner kæmper med overkørsler og drejeskiver

Kenneth har sendt dette link fra Östra Södermanlands Järnväg: Snerydning af både overkørsel og drejeskive for at kunne vende et sæt deployer med et sporskifte. Har vi set næsten det samme ved en bane nær os? Se siden her: http://www.oslj.nu/ De normalsporede baner har fundet deres løsninger på sneproblemer i sporskifter

Læs mere

Nyt fra Baneafdelingen 22-1-2011

Kære alle. Heldigvis havde varmen i den forløbne uge fået smeltet det meste af sneen i Hedeland, så i går kunne vi uden problemer køre direkte ud til Brandhøj. Dagens arbejde bestod i klargøring af elementvognen fra Storebælt, så den kunne transporteres op på Hedehusgården, hvor den videre     ombygning til transportvogn

Læs mere

Videoklip fra Juletog 12.December

se her: http://www.youtube.com/watch?v=HJ4VeGNdsM8

Læs mere

Aktivmøder: Bafd og Bygnafd 29/1 kl. 12 og kl. 13

Som tidligere år afholder vi igen aktivmøder i januar måned, hvor årets arbejde skal planlægges. Disse afholdes som følgende: Baneafdelingen, lørdag d. 29-1-2011 kl 12.00 på Hedehusgården. Bygningsafdelingen, lørdag d. 29-1-2011 kl 13.00 på Hedehusgården. Vel mødt Steffen

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #03-11 17/01:

Så kom værkstedet igen i omdrejninger: Carsten og jeg arbejdede videre med tilpasning og svejsning af delene til koblingerne. Kenneth m.fl. fik gået M24 efter og set på hjulenes tilstand. Konklusionen er, at der sagtens kan drejes ca. 15mm af bandagen for at rette hjulprofilet op. Det har nok ikke

Læs mere

Bafd 15. januar 2011

  Hele december måned har stået i julekørslens tegn, og der er derfor ikke blev lavet noget væsentligt i baneafdelingsregi. Siden har banen været dækket af sne, og vi har umuligt kunne komme til Brandhøj, men i lørdags viste der sig en mulighed. Med en kraftig indsats af gasbrænder og

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #02-11 10/01:

det tomme værksted… Det kan godt være lidt svært at komme i gang med arbejdet efter en lang juleferie 🙂  8 fremmødte foretog planlægning af den næste store opgave, som bliver at hæve M24 på donkraftene og renovere undervognen. Hjulafdrejning som den vigtigste opgave. Et andet vigtigt samtaleemne denne aften

Læs mere